10 Soruda İnteraktif Vergi Dairesi

İnteraktif Vergi Dairesi 28.02.2018 Tarihi İtibariyle Açıldı. İnteraktif Vergi Dairesi hakkında bilmeniz gerekenler.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendine dayanılarak, 492 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında oluşturulan İnteraktif Vergi Dairesi 28.02.2018 tarihi itibariyle açıldı. 

Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve geri bildirimde bulunabilmesi amacıyla mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik ortamda sunulan vergisel işlemlerini zaman ve yer koşulu aranmaksızın kolay, hızlı ve etkin bir şekilde yapabilmesine imkan sağlayan güvenilir, etkileşimli bir sistemdir.
Sistemden;

  1. Halihazırda kullanıcı kodu ve şifresi bulunan, 
  2. E-Devlet şifresi bulunan, 
  3. https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden şifre edinen

kişiler yararlanabilecektir.

İnteraktif Vergi Dairesi Sistemi Başkanlığımız tarafından mükelleflere kolaylık sağlamak amacı ile oluşturulan bir sistemdir. Sistemin kullanılması zorunlu değildir.

Sistemi kullanmak için herhangi bir başvuru yapılmasına gerek yoktur. Halihazırda kullanıcı kodu ve şifresi bulunanlar bu kullanıcı kodu ve şifre ile e-devlet şifresi bulunanlar e-devlet şifresi ile sisteme giriş yapabileceklerdir. Kullanıcı kodu ve şifresi olmayan kişilerin https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden sisteme kayıt olarak şifre edinmeleri gerekmektedir.

Sisteme Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası/kullanıcı kodu ve şifre bilgileri kullanılarak https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden giriş yapılacaktır.

Gerçek Kişiler;

https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden sisteme kayıt olarak şifre edinebileceklerdir. Bu kişilerin, 492 sıra Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki “İnteraktif Vergi Dairesi Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler İçin)”ni (EK:1) kendileri veya İnteraktif Vergi Dairesi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla mükellefiyet kaydı bulunanların bağlı oldukları vergi dairesine, mükellefiyet kaydı bulunmayanların ise herhangi bir vergi dairesine bizzat vermeleri de mümkündür.

Tüzel Kişiler ve Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekküller; 

Kanuni temsilcileri/idarecileri aracılığıyla, https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden sisteme kayıt olarak şifre edinebileceklerdir. Tüzel kişilerin ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin, 492 sıra Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki “İnteraktif Vergi Dairesi Talep Bildirimi (Tüzel Kişiler ve Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekküller İçin)”ni (EK:2) kanuni temsilcisi/idarecisi veya İnteraktif Vergi Dairesi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla bağlı oldukları vergi dairesine, mükellefiyet kaydı bulunmayan tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin ise kanuni veya iş merkezinin bulunduğu yer vergi dairesine bizzat vermeleri de mümkündür.

Vergi dairesine gidilmeksizin vergisel işlemlerin yapılabilmesi. 

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılan başvuru/taleplerin hangi aşamada olduğunun takibinin sağlanması.

Vergi dairesi sistemlerinde kayıtlı olan kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, mükellefiyet bilgileri ve motorlu taşıtlara ilişkin bilgilerin görüntülenebilmesi. 

İşlemlerin sistem üzerinden başlatılması ve sonlandırılması.

Mükelleflere aracısız olarak elektronik ortamda hizmet sunulması. 

Hizmet kalitesini arttırması. 

Kırtasiyeciliği azaltması. 

Yükümlülüklere ilişkin bürokratik işlemlerin azaltılması. 

Vergiye gönüllü uyum seviyelerinin artırılması.

Vergi dairesi sistemlerinde kayıtlı olan;

Kimlik bilgilerinizi, iletişim bilgilerinizi, mükellefiyet bilgilerinizi ve motorlu taşıtlara ilişkin bilgilerinizi, 

Tahsil ve takip edilen tüm borçlarınızı, 

Elektronik  ortamda   verilen   bildirimlerinizi,   beyannamelerinizi   ve   bu beyannamelere ilişkin tahakkuklarınızı,

Vergi dairesi emanet defterinde kayıtlı olan mahsuben/nakden iade edilebilir tutarınızı, 

Hakkınızda yapılan elektronik yoklamalara ilişkin tutanaklarınızı, 

Vergi dairesi tarafından banka hesaplarınız ve/veya araçlarınızın sicil kayıtları üzerine uygulanan elektronik haciz bilgilerinizi, 

Adınıza düzenlenen vergi ceza ihbarnamelerinizi, 

Elektronik tebligat sistemi kapsamında tebliğ edilen evraklarınızı, görüntüleyebilirsiniz.

Vergi daireleri tarafından takip edilen borçlarınızı ödeyebilirsiniz. 

Adınıza düzenlenen vergi ceza ihbarnamesine istinaden yasal süresi içerisinde cezada indirim ve uzlaşma talebinde bulunabilirsiniz. 

Mükellefiyet yazısı ve borç durum yazısı talebinde bulunabilir, talebe ilişkin Başkanlığımızca oluşturulan cevabi yazıyı sistem üzerinden alabilirsiniz.

Özelge talebinde bulunabilir, talebinizin durumunu takip edilebilir ve özelgenizi yine sistem üzerinden alabilirsiniz. 

İzaha davet kapsamında izahta bulunabilirsiniz. 

İşe başlama, adres değişikliği, şube işyeri açılış/kapanış ve işi bırakma bildiriminde bulunabilir, bildirimlerinizin durumunu takip edebilirsiniz. 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil talebinde bulunabilirsiniz. 

Muhtasar beyanname dönem değişikliğine ilişkin talepte bulunabilirsiniz. 

Muhtasar beyanname verilmeyeceğine dair dilekçe verebilirsiniz. 

Başkanlıkça uygun görülen diğer iş ve işlemlere ilişkin işlem yapılabilirsiniz.

 

Mükelleflerin vergisel işlemleri ile ilgili bilgiler, Vergi Usul Kanununun 5. maddesine göre mahremiyet taşıdığı için sisteme giriş yapılmadan sistemin kullanılması ve sistem içerisinde yer alan bilgi ve belgelere erişilmesi mümkün değildir.

Sisteme giriş yapabilmek için Kullanıcı Kodu/TC Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası ve Kullanıcı Şifresi bilgileri kullanılmaktadır. 5 dakika süreyle sorgulama yapılmaması durumunda Kullanıcı Kodu/TC Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası ve Kullanıcı Şifresi bilgilerinin tekrar girilmesi istenecektir. Şifrenin arka arkaya 5 defa hatalı girilmesi durumunda kullanıcı hesabı 12 saat için erişilemez hale gelecektir.

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılacak işlemlerde sistemde kayıtlı cep telefonuna doğrulama kodu gönderilecektir. Doğrulama kodu bilgisi olmadan işleme devam edilemeyecektir.

Bilginin bütünlüğü ve gizliliği kriptolu iletişim (128-bit SSL) ile sağlanmaktadır. SSL teknolojisi ağ sunucusu ve ağ tarayıcısı arasındaki tüm bilgi akışını koruyan bir güvenlik protokolüdür.

https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden Şifremi Unuttum butonunu tıklayarak yeni şifre oluşturabilirsiniz.

İnteraktif vergi dairesi Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 492)

 
Leave a Reply