2019 yılında kullanılmayan izinler silinecek mi?

Yıl sonun geldi, çalışanları meraklandıran sorunun cevabını Sosyal Güvenlik Uzmanı Faruk Erdem yazdı. Kullanılmayan izinler silinecek mi?

Son günlerde sizlerden gelen mesajların büyük çoğunluğunu senelik izinlerle ilgili sorular oluşturuyor.
Aslında kış olmasına rağmen senelik izinlerin tekrar gündem olmasının sebebi, yıl içinde bir kısmının kullanılmamış olması.

Çalışanların büyük çoğunluğu yazın izinlerini kullandı ama bazı bölümleri ise kaldı. Şimdi yılın bitmesiyle birlikte bu izinlerin silinip silinmeyeceği merak ediliyor. İzinle ilgili aklınıza takılan sorulardan bir kısmını burada cevaplamaya çalışalım.
Böylece izinlerinizin silinip silinmeyeceği konusuna da açıklık getirmiş oluruz.

Kimler yıllık izin kullanabilir?
Tüm çalışanların senelik izin hakkı vazgeçilmez bir hak. İşçilerin yıllık izin için en az bir yıl çalışmaları gerekiyor. Deneme süresi de 1 yılın hesabında dikkate alınıyor. 1-5 yıl arası çalışanlar 14 gün, 5-15 yıl arası 20 gün, 15 yıl ve daha fazlası için 26 gün izne hak kazanılır.
50 yaş üstü ve 18 yaş altı çalışanların izinleri 20 günden az olamıyor. Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri 4’er gün artırılarak uygulanır.

Part-time çalışanların izin süreleri nasıl hesaplanır?
İşe başladıktan sonra geçen zaman olarak hesaplanır. Çalışmadıkları günler de bu hesabın içindedir.

İzin istenilen zamanda kullanılabilir mi?
Çalışanın bu hakkı olmasına rağmen, çalışma düzeni bakımından burada takdir hakkı işverendedir.

Kullanılmayan yıllık  izin yanar mı?

Çeşitli sebeplerle kullanılmayan izinler ya sonraki dönemde kullandırılır ya da iş akdinin feshedilmesi sırasında son maaştan parası ödenir.
Bu ödeme tazminat alınmasına bağlı olmadan yapılır.

Yıllık İzin Nasıl bölünür?

Yıllık izin ilk bölümü 10 günden az olmamak üzere istenilen güne kadar bölünebilir.

İzinler maaştan düşülür mü?

Yıllık izinler ücretli izinlerdir.
Çalışana maaşı tam olarak ödenir. Sigorta primleri tam olarak ödenir. Dolayısıyla maaştan bir eksilme yapılamaz.

İzin ücreti nasıl hesaplanır?

İzin ücreti hesaplanırken 1 tam yıl hesaba katılır. 1 yıldan eksik süreler dikkate alınmaz.
Örneğin, 1 yıl 8 ay çalışan bir işçi için izin ücreti 1 yıl üzerinden belirlenir. İşçiye ödenecek miktar son çıplak ücreti ile hesaplanır. Brütten yapılacak hesaplamalarda yasal prim ve vergi kesintileri düşülür. Yani net ücret olarak ödenir.
Bir cevap yazın