Emeklilikte dört kritik tarih…

Ülkemizde dört önemli milat var.

Yani, işe giriş tarihine bağlı olarak emeklilik yaşının belirlenmesinde dikkate alınacak dört farklı dönem söz konusu. For more descriptive information wheel of fortune. Her dönemin emeklilik yaşı ve prim gün sayısı bir diğerine göre farklı olabiliyor.

Birincisi, 8.9.1999 öncesi sigortalı olanlar için işe giriş tarihine göre değişen bir kademeli emeklilik söz konusu.

İkincisi, 9.9.1999 ila 30.04.2008 tarihleri arasında sigortalı olan kadınlar 58 ve erkekler ise 60 yaşını doldurmaları halinde, gerekli prim gün sayısını tamamladıklarında emekli olabiliyor.

Üçüncüsü ise, 01.05.2008-31.12.2035 arasında 7200 günün tamamlanması halinde yine olan kadınlar 58 ve erkekler ise 60 yaşını doldurmak koşuluyla emekli olabiliyor.

Sonuncu milat ise, 01.05.2008-31.12.2035 arasında 7200 günün tamamlayamayan sigortalıların aşağıda detayları belirtilen kademelere göre emekli olabilmesini düzenliyor.

Kadınların 7200 günle emekliliği

İlk defa 01.05.2008 TARİHİNDEN SONRA sigortalı olacak kadınlardan 4/(a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için prim gün sayısı şartı 7200 gün olarak uygulanır.

Ayrıca 7200 gün sayısının doldurulduğu tarihe göre de yaş şartı aranır. Buna göre;

  1) 1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri arasında kadın için 59,

  2) 1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleri arasında kadın için 60,

  3) 1/1/2040 ilâ 31/12/2041 tarihleri arasında kadın için 61,

  4) 1/1/2042 ilâ 31/12/2043 tarihleri arasında kadın için 62,

  5) 1/1/2044 ilâ 31/12/2045 tarihleri arasında kadın için 63,

  6) 1/1/2046 ilâ 31/12/2047 tarihleri arasında kadın için 64,

  7) 1/1/2048 tarihinden itibaren ise kadın için 65,

Olarak uygulanacak. Ancak yaş hadlerinin uygulanmasında 7200 prim gün sayısı şartının doldurulduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınacak.

Erkeklerin 7200 günle emekliliği

İlk defa 01.05.2008 TARİHİNDEN SONRA sigortalı olacak erkeklerden 4/(a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için prim gün sayısı şartı 7200 gün olarak uygulanır.

Ayrıca 7200 prim günsayısının doldurulduğu tarihe göre de yaş şartı aranır. Buna göre;

  1) 1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri arasında erkek için 61,

  2) 1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleri arasında erkek için 62,

  3) 1/1/2040 ilâ 31/12/2041 tarihleri arasında erkek için 63,

  4) 1/1/2042 ilâ 31/12/2043 tarihleri arasında erkek için 64,

  5) 1/1/2044 ilâ 31/12/2045 tarihleri arasında erkek için 65,

  6) 1/1/2046 ilâ 31/12/2047 tarihinden itibaren erkek için 65,

olarak uygulanacak. Ancak yaş hadlerinin uygulanmasında 7200 prim gün sayısı şartının doldurulduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınacak.

Resul KURT
Leave a Reply