Yararlı Bilgiler

Asgari Ücret 2019

Asgari Ücret 2019 Brüt (Aylık): 2.558,40 TL
Asgari Ücret 2019 Net: 2.020,90 TL
Asgari Ücret 2019 Brüt (Günlük): 85,28 TL
Asgari Ücret 2019 Yasal Kesintileri (01.01.2019 – 31.12.2019)
Brüt Ücret2.558,40 TL
Sigorta Primi İşçi Payı358,18 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı25,58 TL
Gelir Vergisi Matrahı2.174,64 TL
Gelir Vergisi326,20 TL
Damga Vergisi19,42 TL
Kesintiler Toplamı729,38 TL
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz)191,88 TL
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil)2.020,90 TL

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2019
(01.01.2019 – 31.12.2019)

Medeni DurumAylık Tutar
Bekar191,88 TL
Evli eşi çalışmayan230,26 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu259,04 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu287,82 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu326,20 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu326,20 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu326,20 TL
Evli eşi çalışan191,88 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu220,66 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu249,44 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu287,82 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu307,01 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu326,20 TL
İşverene Maliyeti 2019
İşverene Maliyeti 2019
Asgari Ücret2.558,40 TL
SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı)396,55 TL
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu51,17 TL
İşverene Toplam Maliyeti3.006,12 TL
Asgari Ücret 2019 AGİ Dahil Ne Kadar?
Medeni DurumAylık Tutar
AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar)2.020,90 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan)2.059,29 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu)2.088,07 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu)2.116,85 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu)2.155,23 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu)2.155,23 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu)2.155,23 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan)2.020,90 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu)2.049,69 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu)2.078,47 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu)2.116,85 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu)2.136,04 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu)2.155,23 TL

Gelir Vergisi Dilimleri

Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2019 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
18.000 TL’ye kadar%15
40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası%20
98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, (ücret gelirlerinde 149.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL), fazlası%27
98.000 TL’den fazlasının 98.000 TL’si için 22.760 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL’den fazlasının 148.000 TL’si için 36.260 TL), fazlası%35

SGK (SSK) Taban ve Tavan Sınırı

DönemiAlt SınırıÜst Sınırı
01.01.2019 – 31.12.20192558,40 TL19.188,00 TL
01.01.2018 – 31.12.20182029,50 TL15.221,40 TL
01.01.2017 – 31.12.20171.777,50 TL13.331,40 TL
01.01.2016 – 31.12.20161.647,00 TL10.705,50 TL
01.01.2015 – 30.06.20151.201,50 TL7.809,90 TL
01.07.2015 – 31.12.20151.273,50 TL8.277,90 TL
01.01.2014 – 30.06.20141.071,00 TL6.961,50 TL
01.07.2014 – 31.12.20141.134,00 TL7.371,00 TL
01.01.2013 – 30.06.2013978,60 TL6.360,90 TL
01.07.2013 – 31.12.20131021,50 TL6.639,90 TL
01.01.2012 – 30.06.2012886,50 TL5.762,40 TL
01.07.2012 – 31.12.2012940,50 TL6.113,40 TL
01.01.2012 – 30.06.2012886,50 TL5.762,40 TL
01.07.2012 – 31.12.2012940,50 TL6.113,40 TL
01.07.2011 – 31.12.2011837,00 TL5.440,50 TL
01.01.2011 – 30.06.2011796,50 TL5.177,40 TL
01.07.2010 – 31.12.2010760,50 TL4.943,40 TL
01.01.2010 – 30.06.2010729,00 TL4.738,50 TL
01.07.2009 – 31.12.2009693,00 TL4.504,50 TL
01.01.2009 – 30.06.2009666,00 TL4.329,00 TL

Kıdem Tazminatı Tavanı

DönemiTutarı
01 Temmuz 2019 – 31 Aralık 20196.379,86 TL
01 Ocak 2019 – 30 Haziran 20196017,60 TL
01 Temmuz 2018 – 31 Aralık 20185.434,42 TL
01 Ocak 2018 – 30 Haziran 20185.001,76 TL
01 Temmuz 2017 – 31 Aralık 20174.732,48 TL
01 Ocak 2017 – 30 Haziran 20174.426,16 TL
01 Temmuz 2016 – 31 Aralık 20164.297,21 TL
01 Ocak 2016 – 30 Haziran 20164.092,53 TL
01 Eylül 2015 – 31 Aralık 20153.828,37 TL
01 Temmuz 2015 – 31 Ağustos 20153.709,98 TL
01 Ocak 2015 – 30 Haziran 20153.541,37 TL
01 Ocak 2014 – 31 Aralık 20143.438,22 TL
01 Temmuz 2013 – 31 Aralık 20133.254,44 TL
01 Ocak 2013 – 30 Haziran 20133.129,25 TL
01 Temmuz 2012 – 31 Aralık 20123.033,98 TL
01 Ocak 2012 – 30 Haziran 20122.917,27 TL
01 Ocak 2011 – 30 Haziran 20112.623,23 TL
01 Temmuz 2010 – 31 Aralık 20102.517,01 TL
01 Ocak 2010 – 30 Haziran 20102.427,04 TL
01 Temmuz 2009 – 31 Aralık 20092.365,16 TL
01 Ocak 2009 – 30 Haziran 20092.260,05 TL

Demirbaş Amortisman Sınırı

YıllarTutar
2019 Yılı1.200 TL
2018 Yılı1.000 TL
2017 Yılı900 TL
2016 Yılı900 TL
2015 Yılı880 TL
2014 Yılı800 TL
2013 Yılı800 TL
2012 Yılı770 TL
2011 Yılı700 TL
2010 Yılı680 TL
2009 Yılı670 TL

Yıllık İzin Hakkı ve Süreleri

4857 sayılı İş Yasası’nın 53. Maddesine göre, işyerinde işe başladığı tarihten itibaren, deneme süresi de içinde olmak kaydıyla, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık izin verilmesi gerekmektedir.
Yıllık izne ait hususların emrediciliği nedeniyle bu haktan vazgeçilmesi mümkün değildir.
Nitelikleri gereği, bir yıldan az süren mevsim veya kampanya işlerinde çalışanlara yıllık izin hükümleri uygulanmayacaktır. İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

a) 1 yıldan 5 yıla kadar (beş yıl dâhil) olanlara 14 günden,
b) 5 yıldan fazla 15yıldan az olanlara 20 günden,
c) 15 yıl (dâhil) ve daha fazla olanlara 26 günden az olamaz.

Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır.
Ancak 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle, 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz.
Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.
Aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilmelidir.

İş Arama İzni ve İhbar Önelleri

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 27’nci maddesine göre, bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur.

İş Kanunu’na göre iş sözleşmesinin fesih bildirim süresinin işlediği sırada işverenin işçiye iş arama izni verme yükümlülüğü bulunmaktadır. İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak, iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlerde işverene bildirmekle yükümlüdür.

İş Arama İzni Ne Zaman Kullandırılır?

İş hayatında en çok karıştırılan konulardan biri de İş Kanunu uyarınca, işten çıkan personele verilecek olan iş arama izninin nasıl kullandırılacağıdır. Geared up to gamble along with wheel of fortune. Bu konuda çok çeşitli uygulamalara rastlanmakla beraber kesin bilinen durum ise, iş arama izni ihbar süresi içinde kullandırılmasıdır.

İhbar Süresi,İşçinin işyerinde çalıştığı süre ile orantılı olarak işten ayrılması için hem işverenin hem de işçinin birbirine önceden işten ayrılacağını ya da işten çıkartılacağını söylemesi gereken süreyi ifade eder. Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.

İş sözleşmeleri;a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
b) İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
c) İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,
Feshedilmiş sayılır. Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.

Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat (ihbar tazminatı) ödemek zorundadır.

İhbar Süresinde Rapor Alınması Durumunda İş Arama İzni Nasıl Kullandırılacaktır?

İşveren ve işveren vekillerinin ve bilhassa iş arama izni ihbar süresine tabi çalışanların sağlık sorunları nedeniyle rapor almaları durumunda nasıl bir uygulamaya tabi olacakları da merak edilen konulardan biridir. Öncelikle belirtmemiz gereken husus ihbar süresinde rapor almak ihbar süresinden sayılmamaktadır.

İhbar süresi içinde istirahat raporu alınması durumunda, ihbar süresi istirahat süresi kadar uzar.

İşsizlik Ödeneği

İşsizlik Ödeneğinin Tanımı
Sigortalı işsizlere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için yine Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan ödemedir.

İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Koşulları
●Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
●Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
●Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
●Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

İşsizlik Ödeneğine Başvuru
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin Kanun gereği iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile avukat ya da bir başkası tarafından başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.

Son 120 günde kesinti sayılmayan haller
Hizmet akitleri kendi istek ve kusuru dışında sona eren sigortalı işsizlerin, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde,
●Hastalık,
●Ücretsiz izin/aylıksız izin,
●Disiplin cezası,
●Gözaltına alınma,
●Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali,
●Kısmi istihdam,
●Grev,
●Lokavt,
●Genel hayatı etkileyen olaylar,
●Ekonomik kriz,
●Doğal afet,
●Fesih tarihinde çalışmamış,
●Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma,
●Kısa çalışma ödeneği,
●Yarım çalışma ödeneği.

nedenleriyle hizmet akdi devam etmekle birlikte prim yatırılmaması halinde, prim yatırılmayan bu süreler son 120 gün şartının değerlendirilmesinde kesinti sayılmamaktadır.


Bununla birlikte, 18.01.2019 tarihi ve sonrasında hizmet akdi sona erenler için, aynı işverenle olup olmadığına ve eksik gün nedenlerine bakılmaksızın hizmet akdinin feshinden önceki son 120 günlük dönemde hizmet akdinin bulunması halinde son 120 gün şartının sağlanması bakımından yeterlidir.

İşsizlik Ödeneğine Hak Kazananlara Sunulan Hizmetler
●İşsizlik Ödeneği
●Genel Sağlık Sigortası Primleri
●Yeni bir iş bulma
●Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi

İşsizlik Ödeneğinin Süresi
Kanunda yer alan diğer şartları taşınması kaydıyla hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

●600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
●900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
●1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

İşsizlik Ödeneği Miktarı
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

2019 yılı için aylık işsizlik ödeneği hesabı
Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık OrtalamasıHesaplanan İşsizlik Ödeneği MiktarıDamga VergisiÖdenecek İşsizlik Ödeneği MiktarıSon 4 Ay Asgari Ücretle Çalışan2.558,401.023,367,771.015,59Son 4 Ay 3.500 TL ile Çalışan3.500,001.400,0010,631.389,37Son 4 Ay 6.000 TL ile Çalışan6.000,002.046,72(*)15,532.031,19(*) Hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçemeyeceği için işsize ödenecek aylık işsizlik ödeneği bu şekilde hesaplanmıştır. 2019 yılında brüt asgari ücret 2.558,40 TL’dir.

İşsizlik Ödeneğinden Yapılan Kesintiler
İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir, nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devredilemez.

İşsizlik Ödeneğinin Ödenmesi
İşsizlik ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

Sigortalı işsizler, TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte her hangi bir PTTBank şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alabilirler.

Altı ay süreyle işlem görmeyen hesaplardaki ödenekler İşsizlik Sigortası Fonuna sigortalı bazında emanet olarak alınmaktadır. Beş yıllık dönemde başvuran sigortalı işsizlere hak etmiş oldukları işsizlik ödenekleri emanet hesaptan ödenmektedir. Söz konusu süreyi geçirenlere ödeme mahkeme kararıyla yapılabilmektedir.

İşsizlik Ödeneğinin Kesildiği Haller
İşsizlik ödeneği almakta iken;

●İŞKUR tarafından teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin,
●Çalışma hayatını inceleme ve denetleme yetkisine haiz müfettişlerce veya kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından yapılan denetimlerde Kurumumuzdan işsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin, işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.
●İşsizlik ödeneği aldığı süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlayanların ödenekleri “Emeklilik” gerekçesiyle yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih itibarıyla kesilir.
●İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyenlerin işsizlik ödenekleri kesilmektedir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanmaktadır. Ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçememektedir.

Sağlık Hizmetinden Yararlanma
İşsizlik ödeneği alanlar genel sağlık sigortası kapsamında olup, işsizlik ödeneği ödenen günler için, ilgililer adına sadece genel sağlık sigortası primleri İşsizlik Sigortası Fonundan yatırılmaktadır. Ödenek alanların bakmakla yükümlü olduğu kişiler de genel sağlık sigortalısı kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir.

İlgililer adına sadece genel sağlık sigortası primleri yatırıldığı için ödenek alınan süre emeklilik yönünden dikkate alınmamaktadır.

İşsizlik Ödeneği Alırken Yapılması Gerekenler
İşsizlik ödeneği alınan süre içinde;

●ikamet adresinin değişmesi,
●herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınması,
●yetkili sağlık kuruluşunca istirahatli kılınması,
●silahaltına alınılması,
●yurtdışına çıkılması,
●bir işte çalışmaya başlanması veya
●mahkeme kararıyla işe iade edilmesi,
hallerinde durum 15 gün içinde en yakın İŞKUR birimine veya Alo170’e bildirilmelidir.

İşsizlik ödeneğinden yararlananlar, kendi kusuru ve bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlık nedeniyle yapılan fazla ödemeleri yasal faizi ile birlikte ödemek zorundadır.

İşsizlik Ödeneği Yeniden Başlatma Durumu
Ödenekten yararlanırken, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresi doldurulmadan tekrar işe girilmesi ve işsizlik ödeneğinden yararlanmak için gerekli olan şartları yerine getiremeden yeniden işsiz kalınması halinde daha önceden hak edilen işsizlik ödeneği süresi dolduruluncaya kadar ödenekten yararlanılabilinir. Kalan hak sahipliğinin devamında İŞKUR’a başvurulan tarihten itibaren ödemeler gerçekleştirilir.

Bu Kanunun öngördüğü şartları yerine getirmek suretiyle yeniden işsiz kalınması halinde ise sadece bu yeni hak sahipliğinden doğan süre kadar işsizlik ödeneği ödenir.

Yabancı İşçi Çalıştırma Koşulları

Çalışan Sayısı Sınırı
Yabancı işçi çalıştırmak için firmaların Türk uyruklu çalışan sayıları önem arz etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde öncelik Türk vatandaşlarının istihdam edilmesi olduğundan, firmalar Türk çalışan sayısının en fazla 5’te 1’i kadar yabancı istihdam edebilirler. Bir yabancı işçi çalıştırmak isteyen firmanın en az 5 Türk Vatandaşı çalıştırması gerekmektedir. Birden fazla yabancı işçi alacak firmaların 5’te 1 oranına dikkat etmesi gerekmektedir.

Öz Sermaye Sınırı
Kişi sayısı sınırına ek olarak bir de firmaların tabi olduğu sermaye üzerinden de şartlar belirlenmiştir. Yabancı işçi çalıştırmak isteyen firmanın ödenmiş sermayesi en az 100.000 TL, brüt satış tutarı ise 800.000 TL olmalıdır.

Yabancı çalışanın şirket ortağı olarak çalışacak olması için de şirket hissesinin en az %20 olması ve değerinin de 40.000 TL’den az olmaması şartı vardır.

Meslekler Açısından Yabancı Çalışanlar
İşveren bu şartları sağlıyor olsa da her meslek dalında yabancı işçi çalıştıramamaktadır. Bazı meslekler yalnızda Türk vatandaşları tarafından ifa edilebilir. Yabancıların çalışamayacağı meslekler,

●Diş Hekimi, Eczacı, Veteriner, Hastabakıcı ve özel hastanelerde sorumlu müdür statüsünde çalışan kişilerin Türk vatandaşı olması zorunludur.
●Avukat, Noter, Güvenlik Görevlisi, Gümrük Müşaviri ve Turist rehberliği işlerinde de ilgili kanunlarca yabancıların çalıştırılması yasaklanmıştır.
●Ülkemiz kara suları dâhilinde balık, midye gibi deniz ürünlerinin çıkartılması işleri ile dalgıçlık, kaptanlık, tayfalık gibi mesleklerde Türk vatandaşlarının çalıştırılması zorunludur.

İşverenler hangi meslek dalında yabancı işçi çalıştırıyor olurlarsa olsunlar ücret belirleme konusunda da yasal çerçeveye uygun davranmak zorundadır. Yabancı çalışanların ücretleri, çalışma bakanlığının belirlediği asgari sınırın altında olmamalıdır.


Leave a Reply