01.01.2020 Tarihinden İtibaren Uygulanan Yeni Asgari Ücrete Bağlı Olarak Değişen Parametreler

01.01.2020 Tarihinden İtibaren Uygulanan Yeni Asgari Ücrete Bağlı Olarak Değişen Parametreler – MuhasebeTR

01.01.2020 Tarihinden İtibaren Uygulanan Yeni Asgari Ücrete Bağlı Olarak Değişen Parametreler.

Özet: 01/01/2020 tarihinden itibaren uygulamaya başlanılan ve brüt günlük 98,10.-TL Aylık 2.943,00 TL, net 2.324,70.-TL olarak açıklanan asgari ücrete bağlı olarak değişen ve alınan primler ile verilen gelir, aylık ve

ödeneklere esas olan rakamlar yeniden belirlenmiştir.

ASGARİ ÜCRETE BAĞLI PARAMETLER:

1/1/2020 ila 31/12/2020 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, yurtdışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primler de dikkate alınacak tutarlar ile idari para cezalarında, geçici iş göremezlik dikkate alınacak tutarlar aşağıda gösterilmiştir.

a) Özel sektörde:

Günlük kazanç alt sınırı

98,10 TL

Aylık kazanç alt sınırı

2.943,00 TL

Günlük kazanç üst sınırı

735,75 TL

Aylık kazanç üst sınırı

22.072,50 TL

 

Sigorta Primi işçi payı

:

412,02 TL

İşsizlik Sigortası işçi payı

:

29,43 TL

Gelir Vergisi Matrahı

:

2.501,55 TL

Gelir Vergisi

:

375,23 TL

Damga Vergisi

:

22,34 TL

Kesintiler Toplamı

:

839,02 TL

Asgari Geçim İndirimi (Bekar ve çocuksuz)

:

220,73 TL

Net Ücret

:

2.324,70 TL

b) Kamu sektöründe:

15/12/2019 – 14/1/2020 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

15.12.2019-31.12.2019 dönemi için: 85,28 TL x 16 gün = 1.364,48 TL

01.01.2020-14.01.2020 dönemi için : 98,10 TL x 14 gün = 1.373,40 TL

15/12/2019-14/1/2020 dönemi için    : 1.364,48 TL + 1.373,40 TL = 2.737,88 TL

15.12.2019-31.12.2019 dönemi için: 639,60 TL x 16 gün = 10.233,60 TL

01.01.2020-14.01.2020 dönemi için: 735,75 TL x 14 gün = 10.300,50 TL

15/12/2019-14/1/2020 dönemi için : 10.233,60 TL + 10.300,50 TL = 20.534,10 TL

Aylık kazanç alt sınırı

2.943,00 TL

Aylık kazanç üst sınırı

22.072,50 TL

Çırak ve öğrenciler için;

a) Özel ve Kamu sektörü için:

Günlük kazanç tutarı

49,05 TL

Aylık kazanç tutarı

1.471,5 TL

15/12/2019 – 14/1/2020 dönemi için hesaplama ayın ilk yarısı için 2019 yılı asgari ücretine göre, ikinci yarısı için 2020 yılı asgari ücretine göre hesaplandığından farklılık arz etmektedir.

15.12.2019-31.12.2019 dönemi için  : 42,64 TL x 16 gün = 682,24 TL

01.01.2020-14.01.2020 dönemi için  : 49,05 TL x 14 gün = 686,70 TL

15/12/2019-14/1/2020 devresi için    : 682,24 TL + 686,70 TL = 1.368,94 TL

a) Özel ve Kamu sektörü için;

Günlük kazanç tutarı

98,10 TL

Aylık kazanç tutarı

2.943,00 TL

15/12/2019 – 14/1/2020 dönemi için hesaplama ayın ilk yarısı için 2019 yılı asgari ücretine göre, ikinci yarısı için 2020 yılı asgari ücretine göre hesaplandığından farklılık arz etmektedir.

15.12.2019-31.12.2020 dönemi için: 85,28 TL x 16 gün = 1.364,48 TL

01.01.2020-14.01.2020 dönemi için : 98,10 TL x 14 gün = 1.373,40 TL

15/12/2019-14/1/2020 dönemi için     : 1.364,48 TL + 1.373,40 TL = 2.737,88 TL

Yemek parası:

98,10 TL x %6 = 5,89 TL(Günlük)

2.943,00 TL x %2 = 58,86 TL (Aylık)

2.943,00 TL x %10 = 29,43 TL (Aylık)

Günlük kazanç alt sınırı :     98,10 TL  Aylık kazanç alt sınırı      :    2.943,00 TL
Günlük kazanç üst sınırı :   294,3 TL Aylık kazanç üst sınırı     : 8.829,00 TL(3 kat)

Bu sigortalılar %34,5 üzerinden prim ödemektedirler.

Günlük kazanç alt sınırı : 98,10 TL x 27 = 2.648,70 TL, Prim Tutarı: 913,80 TL

Günlük kazanç üst sınırına göre:735,75TLx27=19.865,25, TL Prim Tutarı:6.853,51TL

İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler; Bunlar %32,5 üzerinden prim ödeyeceklerdir.

Günlük kazanç alt sınırı: 98,10 TL x 27 = 2.648,70 TL, Prim Tutarı:860,83 TL

Günlük kazanç üst sınırına göre:735,75TLx27=19.865,25 TL, Prim Tutarı:6.45621 TL

İşsizlik sigortası primi dahil ödemek isteyenler; Bunlar %35,5 üzerinden prim ödeyeceklerdir.

Günlük kazanç alt sınırı: 98,10 TL x 27 = 2.648,70 TL Prim Tutarı: 940,29 TL

Günlük kazanç üst sınırına göre:735,75TLx27=19.865,25TL, Prim Tutarı:7.052,16 TL İsteğe bağlı sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;

Günlük kazanç alt sınırı: 98,10 TL Aylık kazanç alt sınırı: 2.943,00 TL

Günlük kazanç üst sınırı: 735,75 TL Aylık kazanç üst sınırı: 22.072,50 TL

Ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlardan kalan sürelerinde isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler;

İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler; Bunlar %32 üzerinden prim ödeyeceklerdir.

Günlük kazanç alt sınırı:98,10 TL     Aylık kazanç alt sınırı: 2.943,00 TL

Günlük kazanç üst sınırı: 735,75 TL Aylık kazanç üst sınırı: 22.072,50 TL

İşsizlik sigortası primi dahil ödeyecekler; Bunlar %35 üzerinden prim ödeyeceklerdir,

Günlük kazanç alt sınırı: 98,10 TL Aylık kazanç alt sınırı: 2.943,00 TL

Günlük kazanç üst sınırı:735,75 TL Aylık kazanç üst sınırı: 22.072,50 TL

2925 sayılı Kanuna tabi sigortaların Prime Esas Kazanç Tutarı;

Bunların prim ödeme gün sayısı ise her ay için 15 gün ve prim oranı %32,5 dur. 98,10 TL x 15 x= 1.471,50 TL, Prim Tutarı:478,24 TL

– (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine tabi sigortalıların, Bunların prim oranları %34,5 dur.

Günlük kazanç alt sınırı: 98,10 TL  Aylık kazanç alt sınırı      : 2.943,00 TL

Günlük kazanç üst sınırı: 735,75 TL  Aylık kazanç üst sınırı     : 22.072,50 TL

– (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar,

Günlük kazanç alt sınırı: 98,10 TL x 27 = 2.648,70 TL, Prim Tutarı: 913,80 TL

Günlük kazanç üst sınırına göre:735,75TLx27=19.865,25 TL, Prim Tutarı:6.853,51TL

2.943,00 x %3 = 88,29 TL

olacaktır.

2.943,00 TL x 2 = 5.886,00 TL x %12 = 706,32 TL,

olacaktır.

2.943,00 TL / 3 = 981,00 TL x %12 = 117,72 TL

olacaktır.

2.943,00 TL x %6 = 176,58 TL olacaktır.

Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının; Alt sınırı : 98,10 TL x % 32 = 31,39,15 L

Üst sınırı : 735,75 TL x % 32= 235,44 TL,

olarak esas alınacaktır.

Yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutar; Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının; Alt sınırı : 98,10 TL x % 45 = 44,15 L

Üst sınırı : 735,75 TL x % 45 = 331,09 TL,

olarak esas alınacaktır.

Günlük 98,10 TL

Günlük 49,05 TL hesaplanacaktır.

1/1/2020 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işlenen fiiller için 2.943,00 TL, esas alınarak idari para cezası uygulanacaktır.

5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2’nci maddesinin ikinci fıkrasında “Türk Lirası değerlerinin Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerlerin bir Kuruşa tamamlanacağı ve yarım Kuruşun altındaki değerlerin dikkate alınmayacağı” hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla bu yazıda, yapılan hesaplamaların sonucunda bulunan rakamın virgülden sonra üç basamaklı çıkan ve üçüncü basamağındaki rakamı yarım kuruş ve üzerinde olan değerler 1 Kuruşa tamamlanmış, yarım Kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmamıştır.

Saygılarımızla…

TÜRMOB

(27.12.2019)Bir cevap yazın