1 Nisan 2019 Tarihinden İtibaren Muhtasar, KDV, Damga, Gelir ve Kurumlar Vergilerinin Beyanname Verme Süreleri Değişti

1 Nisan 2019 Tarihinden İtibaren Muhtasar, KDV, Damga, Gelir ve Kurumlar Vergilerinin Beyanname Verme Süreleri Değişti – MuhasebeTR

1 Nisan 2019 Tarihinden İtibaren Muhtasar, KDV, Damga, Gelir ve Kurumlar Vergilerinin Beyanname Verme Süreleri Değişti.

Özet: Gelir İdaresi Başkanlığı, VUK’nun 28’inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden 115 No.lu VUK Sirkülerinde  1 Nisan 2019 tarihinden itibaren yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar  

⎯ Muhtasar (Gelir Vergisi Kanununun geçici 672nci maddesi, Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30’uncu maddesi kapsamında verilenler ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dahil), 

⎯         Damga Vergisi, 

⎯       Katma Değer Vergisi, 

⎯         Kurumlar Vergisi, 

⎯           Yıllık Gelir Vergisi 

⎯          Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme sürelerini  tek seferde ödenen vergilerde ödeme süresinin, taksitle ödenen vergilerde ise ilk taksit ödeme süresinin son günü bitimine kadar uzatıldığını belirtti. 

Buna göre Nisan 2019  ayı içerisinde verilecek  beyannameler için beyannameler için beyan ve ödeme süreleri aşağıdaki gibi olacaktır.

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRMOB

(29.03.2019)Bir cevap yazın