1013 sayılı Karar ile KDV ve ÖTV Oran, Matrah ve Tutarlarında Yapılan Değişiklikler

1013 sayılı Karar ile KDV ve ÖTV Oran, Matrah ve Tutarlarında Yapılan Değişiklikler – MuhasebeTR

1013 sayılı Karar ile KDV ve ÖTV Oran, Matrah ve Tutarlarında Yapılan Değişiklikler.

Değerli üyemiz;

1 Mayıs 2019  tarih 30761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1013 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Mayıs 2019 tarihinden geçerli olmak üzere;

– Darülaceze Başkanlığına yapılan inşaat taahhüt hizmetlerinde uygulanacak KDV oranı % 1 olarak, Stor perdelerin katma değer vergisi oranı % 8 olarak belirlendi.

– Sigaralar ile sigara muadili bazı tütün mamullerinin asgari maktu vergi tutarları,

– Cep telefonları ile diğer alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazlarının özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları ile özel tüketim vergisi oranları,

– 16 ve daha büyük yaştaki otomobil ve arazi taşıtı cinsi araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin terkin edilecek kısmı için matrah tutarları,

yeniden belirlendi.

Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi oran, matrah ve tutarlarında yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar ektedir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Saygılarımla,

Ali ŞAHİN

Başkan

ASMMMO

(03.05.2019)Bir cevap yazın