15 Temmuz Şehitler Köprüsünden Geçilmesi Nedeniyle Kesilen Cezaların Red ve İadesine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi

15 Temmuz Şehitler Köprüsünden Geçilmesi Nedeniyle Kesilen Cezaların Red ve İadesine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi – MuhasebeTR

15 Temmuz Şehitler Köprüsünden Geçilmesi Nedeniyle Kesilen Cezaların Red ve İadesine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi.

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 12) de 7176 sayılı Kanunun 15’inci maddesi ile 1/1/2019 -12/6/2019 tarihleri arasında araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçilmesi nedeniyle kesilen cezaların red ve iadesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

  1. Bu cezalar kapsamında 12/6/2019 tarihten önce yapılan tahsilatların iadesi için herhangi bir vergi dairesine Tebliğ ekinde yer alan başvuru dilekçesi ile 2/9/2019 tarihine kadar başvurulması gerekmektedir.
  2. Vergi dairesine bildirilmiş idari para cezalarından tahsil edilmemiş olanlar herhangi bir başvuru beklenilmeksizin terkin

ÖZET            :

edilecek ve takip işlemleri sonlandırılacaktır.

  1. Bu madde kapsamındaki idari para cezalarıyla ilgili olarak vergi dairesinin taraf olduğu dava bulunması halinde, anılan hükümden de bahsedilmek suretiyle “mahkemece karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilebilmesi için” ilgili mahkemeye bildirimde bulunulacaktır.
  2. Yapılan tahsilatlar, 30/9/2019 tarihine kadar red ve iade edilecektir.
  3. İlgililerin vergi dairesine ya da Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlarının olması durumunda, iadeler bu borçlara mahsup edilmek suretiyle yapılacaktır. 

TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRMOB

(18.06.2019)Bir cevap yazın