193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 90 ıncı Maddesinin Birinci, Üçüncü ve Altıncı Fıkralarında Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihlerinden İtibaren 6 Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1948)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 90 ıncı Maddesinin Birinci, Üçüncü ve Altıncı Fıkralarında Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihlerinden İtibaren 6 Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1948) – MuhasebeTR

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 90 ıncı Maddesinin Birinci, Üçüncü ve Altıncı Fıkralarında Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihlerinden İtibaren 6 Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1948).

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 90 ıncı Maddesinin Birinci, Üçüncü ve Altıncı Fıkralarında Yer Alan Süre Uzatımı

30 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30994

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 1948

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 90 ıncı maddesinin birinci, üçüncü ve altıncı fıkralarında yer alan sürelerin, bitim tarihlerinden itibaren 6 ay uzatılmasına, mezkûr madde gereğince karar verilmiştir.

29 Aralık 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

(30.12.2019)Bir cevap yazın