2018 Dönemi Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Değişiklik Yapılması Hk;

2018 Dönemi Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Değişiklik Yapılması Hk; – MuhasebeTR

2018 Dönemi Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Değişiklik Yapılması Hk;.

2018 yılı vergilendirme dönemine ait ticari, zirai veya mesleki kazançlar ile varsa diğer kazançlara (GMSİ, MSİ, Ücret ile Diğer Kazanç ve İrat) ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile ilgili olarak Beyanname Düzenleme Programında (BDP) değişiklik yapılmıştır. Bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir. 

İNTERNET VERGİ DAİRESİ 

(02.03.2019)Leave a Reply