2020 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Artış Oranı %12 Olarak Belirlendi

2020 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Artış Oranı %12 Olarak Belirlendi – MuhasebeTR

2020 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Artış Oranı %12 Olarak Belirlendi.

ÖZET: 22/12/2019 tarihli ve 1839 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2020 yılında,

  • (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilen 31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları
  • I sayılı tarifeye göre vergilendirilen ve 1.1.2018 tarihinden sonra ilk defa kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ile motosikletler
  • II sayılı tarifeye göre vergilendirilen minibüs, otobüs, kamyon vb. taşıtlar
  • IV sayılı tarifeye göre vergilendirilen uçak ve helikopterler,

için 2019 yılında uygulanan MTV tutarları 2020 yılında % 12 oranında arttırılarak uygulanacaktır.

23.12.2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 22/12/2019 tarihli ve 1839 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2019 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5’inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6’ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8’inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere %12 olarak belirlendi.

Buna göre;

  • (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilen ve 31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları
  • I sayılı tarifeye göre vergilendirilen ve 1.1.2018 tarihinden sonra ilk defa kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ile motosikletler
  • II sayılı tarifeye göre vergilendirilen minibüs, otobüs, kamyon vb. taşıtlar
  • IV sayılı tarifeye göre vergilendirilen uçak ve helikopterler

için 2019 yılında uygulanan MTV tutarları 2020 yılında % 12 oranında arttırılarak uygulanacaktır.

Diğer taraftan 512 No.lu VUK Genel Tebliği ile 2019 yılı için yeniden değerleme oranı %22,58 (yirmi iki virgül elli sekiz) olarak açıklanmıştı.

Saygılarımızla..

TÜRMOB

(24.12.2019)Bir cevap yazın