2020 Yılında Yurt Dışında Uygulanacak Konsolosluk Harç Tutarları Katsayısı

2020 Yılında Yurt Dışında Uygulanacak Konsolosluk Harç Tutarları Katsayısı – MuhasebeTR

2020 Yılında Yurt Dışında Uygulanacak Konsolosluk Harç Tutarları Katsayısı.

ÖZET ;Konsolosluklarca, döviz cinsinden alınmakta olan harç miktarlarının, 2020 yılında hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsal sayıları yeniden tespit edilmiştir.

01/01/2020 tarihinden itibaren Muvazzaf ve Fahri Konsoloslukların yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 5,82 TL olarak dikkate alınacaktır.

492 sayılı Harçlar Kanununun 79. maddesinde, Konsolosluk Harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek döviz kurlarına göre ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte emsal uygulanmak suretiyle hesap edilerek tahsil edileceği düzenlemesi yer almaktadır.

492 sayılı Yasanın mükerrer 138. maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerdeki maktu

harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler, yeniden değerleme oranı dikkate alınarak 27/12/2019 tarihli ve Mükerrer 30991 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (85) Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde ilan edilmiştir.

Buna göre, 27/12/2019 tarihli ve Mükerrer 30991 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (85) seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile 01/01/2020 tarihinden itibaren Muvazzaf ve Fahri Konsoloslukların yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 5,82 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise 492 sayılı Kanuna bağlı;

(2) sayılı tarifedeki miktarlar için

3,470

(5) sayılı tarifedeki miktarlar için

1,680

(6) sayılı tarifenin “i- Pasaport Harçları” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan pasaport harcı miktarları için

0,510

(6) sayılı tarifedeki miktarlar için

0,460

(7) sayılı tarifenin II. Bölümündeki miktarlar için

1,360

Diğer tarifelerdeki miktarlar için

1,000

olarak belirlenmiştir.

Saygılarımızla…

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 85)” tam metni…>>>

TÜRMOB

(31.12.2019)Leave a Reply