7161 ve 7162 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklere İlişkin Tebliğ

7161 ve 7162 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklere İlişkin Tebliğ – MuhasebeTR

7161 ve 7162 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklere İlişkin Tebliğ.

306 seri No.lu Gelir Vergisi Tebliği’nde 7161 ve 7162 sayılı Kanunlarla  Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliklere istinaden; 

 —       Uçuş ve dalış hizmetlerinde gelir vergisi istisnası, 

—       Tazminat ödemelerinde gelir vergisi istisnası uygulaması

ÖZET : — İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satışlarda esnaf muaflığı 

— 27/3/2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen ek tazminatlar üzerinden kesilen gelir vergisinin iadesi

konularında açıklamalar yapıldı.

18/1/2019 tarihli ve 30659 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 30/1/2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7162 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunda bazı değişiklikler yapılmış konuyla ilgili açıklamalarımıza ise 18.01.2019/35 ve

30.01.2019/44 sayılı Sirkülerlerimizde yer verilmişti.

15 Mart 2019 tarihli ve 30715 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 306)nde; 7161 ve 7162 sayılı Kanunlar ile Gelir Vergisi Kanununda yapılan söz konusu değişiklikler ile ilgili açıklamalarda bulunulmuştur. 

Tebliğde yapılan açıklamalar özetle aşağıdaki gibidir.

Devamı İçin Tıklayınız

TÜRMOB

(18.03.2019)Bir cevap yazın