Anayasa Mahkemesinin E. 2019/5, K. 2019/24 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin E. 2019/5, K. 2019/24 Sayılı Kararı – MuhasebeTR

Anayasa Mahkemesinin E. 2019/5, K. 2019/24 Sayılı Kararı.

Anayasa Mahkemesi E. 2019/5

30 Mayıs 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30789

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2019/5

Karar Sayısı: 2019/24

Karar Tarihi: 11/4/2019

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Trabzon 2. İş Mahkemesi

İTİRAZIN KONUSU: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun57. maddesinin üçüncü fıkrasının Anayasa’nın 2., 10., 36., 60. ve 138. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talebidir.

OLAY: Davacının yaşlılık aylığı bağlanması talebiyle idareye yaptığı başvurunun reddi üzerine açılan davada itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

(30.05.2019)Bir cevap yazın