Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (Karar Tarihi: 26/12/2019 – Karar No: 2019/1)

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (Karar Tarihi: 26/12/2019 – Karar No: 2019/1) – MuhasebeTR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (Karar Tarihi: 26/12/2019 – Karar No: 2019/1).

Resmî Gazete Sayı: 30991

TEBLİĞ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI

Karar Tarihi: 26/12/2019

Karar No: 2019/1

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 522 nci maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2/12/2019 tarihinde başladığı çalışmalarını 26/12/2019 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı dört toplantı sonucunda;

Milli seviyede tek asgari ücret tespitine, işçi temsilcilerinin oylamaya katılmamalarına karşılık katılanların oy birliğiyle,

işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; 1/1/2020- 31/12/2020 tarihleri arasında (98,10) doksan sekiz lira on kuruş olarak tespitine işçi temsilcilerinin oylamaya katılmamalarına karşılık katüanların oy birliğiyle,

İş bu Kararın, 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi gereğince Resmî Gazete’de yayımlanmasına işçi temsilcilerinin oylamaya katılmamalarına karşılık katılanların oy birliğiyle,

karar verilmiştir.

Detaylı bilgi için => Asgari Ücret 2020

Detaylı bilgi için => Agi 2020

GEREKÇE

  • Asgari ücret, bilindiği gibi ödenmesi zorunlu olan en az ücrettir.
  • Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir.
  • Asgari ücretin belirlenmesi sırasında, Komisyonumuz, bu çerçevede bir karar alınması için çalışmış, işçilerin geçim şartları ve 2020 yılı enflasyon hedef! gibi faktörleri değerlendirmiştir.
  • İşte bu çerçevede hareket eden Komisyonumuz; işçinin günlük asgari ücretini; 1/1/2020 – 31/12/2020 tarihleri arasında (98,10) doksan sekiz lira on kuruş olarak belirlemiştir.
  • Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi gereğince, Asgari Ücret Tespit Komisyonun’nca belirlenen asgari ücret, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girecektir.

 

(27.12.2019)Bir cevap yazın