Defter Beyan: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Uzatılması Hakkında Duyuru

Defter Beyan: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Uzatılması Hakkında Duyuru – MuhasebeTR

Defter Beyan: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Uzatılması Hakkında Duyuru.

Bilindiği üzere, 18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 1 sıra No.lu Genel Tebliğinin” geçici 2 inci maddesi gereği, 01.06.2017 tarihinden itibaren KIRŞEHİR ili merkez ve ilçelerinde ve 3 No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinin Geçici 4 üncü maddesi gereği, AMASYA, BARTIN ve ÇANKIRI illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç) için 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanmakta olan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” için tüm Türkiye’ deki uygulaması, 27.07.2019 tarih 30844 sayılı Resmi Gazete yayımlanan tebliğ değişikliği ile 01.08.2019 tarihinden 01.01.2020 tarihine ertelenmiştir. 

ebeyanname

(01.08.2019)Bir cevap yazın