“Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” ile İlgili TÜRMOB Raporu (Görüş ve Öneriler)

“Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” ile İlgili TÜRMOB Raporu (Görüş ve Öneriler) – MuhasebeTR

“Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” ile İlgili TÜRMOB Raporu (Görüş ve Öneriler).

YÖNETİCİ ÖZETİ

Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile yeni bazı vergiler getirilirken bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılmakta ve bazı düzenlemeler kaldırılmaktadır.

Aşağıda bu değişikliklere ilişkin açıklamalar, yorum ve öneriler yer almaktadır.

  1. Yeni Getirilen Düzenlemeler
  2. “Dijital Hizmet Vergisi” ihdas edilmektedir.

Türkiye’de sunulan aşağıdaki hizmetlerden elde edilen hasılat, dijital hizmet vergisine tabi olacaktır.

    • Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri,
    • Sesli,    görsel    veya   dijital    herhangi   bir    içeriğin    (bilgisayar    programlan,              Bir cevap yazın