Düzce, Sakarya ve Zonguldak İl ve İlçelerinde Sel Felaketinden Etkilenenlerin SGK’ya Olan Borçları Talep Edilmesi Halinde Ertelenebilir

Düzce, Sakarya ve Zonguldak İl ve İlçelerinde Sel Felaketinden Etkilenenlerin SGK’ya Olan Borçları Talep Edilmesi Halinde Ertelenebilir – MuhasebeTR

Düzce, Sakarya ve Zonguldak İl ve İlçelerinde Sel Felaketinden Etkilenenlerin SGK’ya Olan Borçları Talep Edilmesi Halinde Ertelenebilir.

 

 

 

ÖZET

 

 

 

:

18/7/2019 tarihinde Düzce, Sakarya ve Zonguldak il ve ilçelerinde aşırı yağışlar nedeniyle oluşan sel felaketinden etkilenen işveren ve sigortalıların talepleri halinde 2019/Mayıs ayı ve öncesi mevcut SGK’ ya olan borçları ile 2019/Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarına ait tahakkuk edecek SGK’ ya olan prim ve diğer borçları bir yıl süreyle ertelenebilecektir.

ERTELEME KAPSAMINDAKİ BELGELER VE ERTELEME SÜRESİ:

5510 sayılı Kanunun 91’inci maddesinin birinci fıkrasında” Yangın, su baskını, sel, kuraklık, yer kayması, deprem gibi afetlerle ağır hastalık, ağır kaza, tutukluluk ve sabotaj gibi nedenlerle ticari veya ekonomik kayıplara uğrayan işverenler, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile bu Kanuna göre primlerini kendileri ödeyen sigortalılar, bu durumu belgelemeleri kaydıyla vakanın veya afetin meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları ve prim ödeme aczine düştüklerinin, yapılacak inceleme sonucu anlaşılması hâlinde, yukarıda belirtilen vaka veya afet tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut Kuruma olan borçlar ile vaka veya afetin meydana geldiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar tahakkuk edecek Kuruma olan borçları, vaka veya afetin meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar Kurumca ertelenebilir.” hükmü getirilmiştir.

Bildiğimiz üzere Düzce, Sakarya ve Zonguldak il ve ilçelerinde 18/7/2019 tarihindeki aşırı yağışlar nedeniyle hayatı önemli ölçüde etkileyen bir sel felaketi meydana gelmiştir.

Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 91’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen; 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel

 sektör işverenleri, aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile 5510 sayılı Kanuna göre primlerini kendileri ödeyen sigortalılar;

  • Sel felaketinden etkilendiğini belgelemeleri,
  • Vakanın veya afetin meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde (18/10/2019 tarihi sonuna kadar) SGK’ ya talepte bulunmaları,
  • Prim ödeme aczine düştüklerinin, yapılacak inceleme sonucu anlaşılması,
  • SGK’ ya vermek zorunda olunan her türlü bilgi ve belgenin yasal süresinde verilmiş olması,

Kaydıyla,

18/7/2019 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş (2019/Mayıs ayı ve öncesi) mevcut SGK’ ya olan borçları ile vaka veya afetin meydana geldiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar tahakkuk edecek SGK’ ya olan borçları, (2019/Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) vaka veya afetin meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar ertelenebilecektir.

Ayrıca ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış olup, 18/7/2019 tarihi itibarıyla yapılandırma işlemleri bozma koşuluna girmemiş olan işveren ve sigortalıların ödeme vadesi 18/7/2019- 18/10/2019 tarihleri arasında sona eren taksitlerini erteleme süresi sonuna kadar ödemeleri halinde yasal süresi içinde ödenmiş sayılacak ve teşviklerden yararlanabileceklerdir.

Türkiye’nin her yerinde yangın, su baskını, sel, kuraklık, yer kayması, deprem gibi afetlerle ağır hastalık, ağır kaza, tutukluluk ve sabotaj gibi nedenlerle ticari veya ekonomik  kayıplara uğrayan işveren ve sigortalılar 5510 sayılı kanunun 91’inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden yararlanabilecektir.

Saygılarımızla..

TÜRMOB

(03.08.2019)Bir cevap yazın