Emekli Sigortalılar Üzerinden Yararlanılan Teşvikler ve Asgari Ücret Destekleri İptal Edildi

Emekli Sigortalılar Üzerinden Yararlanılan Teşvikler ve Asgari Ücret Destekleri İptal Edildi – MuhasebeTR

Emekli Sigortalılar Üzerinden Yararlanılan Teşvikler ve Asgari Ücret Destekleri İptal Edildi.

Sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışan emekli sigortalılar ilgisine göre 2 veya 48 no.lu belge türünden SGK’ ya bildirilmesi gerekirken, normal sigortalılar gibi diğer belge türleri üzerinden SGK’ ya ÖZET : bildirildiğinden, bu nitelikteki sigortalılar yönünden yararlanılan istihdam teşvikleri ile asgari ücret destekleri iptal edilmiş olup, yararlanılmış olan teşvik ve destekler geriye yönelik olarak gecikme zammı ve faiziyle istenmektedir.

EMEKLİ SİGORTALILARIN YARARLANMIŞ OLDUĞU TEŞVİKLER:

Gerek asgari ücret desteği gerekse de istihdamı teşvik için verilen  diğer teşvik ve desteklerin birçoğu emekli olup çalışmaya devam eden ve adlarına sosyal güvenlik destek primi ödenen emekli sigortalıları kapsamamaktadır. 4/1-a kapsamında emekli olduktan sonra yeniden aynı kapsamda çalışmaya başlayan kişiler için SGK, “02- Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışanlar” ve “48-Yer altında çalışan Emekliler” belge türlerini üretmiş ve bu kişilerin bu belge türlerinden bildirilmesini istemiştir. Bu belge türlerinden bildirilenler de asgari ücret desteği ve istidam teşviklerinden yasaklanmıştır. Ancak SGK, bazı işverenlerin 4/1-a kapsamında emekli olduktan sonra yeniden 4/1-a kapsamında çalışmaya başlayan sigortalılar için “02 veya 48 no.lu belge türü yerine diğer belge türlerinden aylık prim ve hizmet belgesi/ muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verdiğini tespit etmiştir.

Bu nedenle 2 ve 48 numaralı no.lu belge türleri dışında normal sigortalılar gibi bildirilen emekli sigortalılar bakımından yararlanılmış olan istihdam teşvik ve destekleri ile asgari ücret destekleri iptal edilerek ve SGK tarafından yapılacak tebligat ile söz konusu sigortalılar için yersiz yararlanılan istihdam teşvik tutarı ve/veya asgari ücret destek tutarının iadesi istenmektedir. Yersiz olarak yararlanılan tutarlara gecikme cezası ve zammı uygulanacaktır.

Ancak 2 ve 48 no.lu belge türlerinden bildirilmesi gerekirken, başka belge türlerinden bildirilen emekli sigortalılar için düzeltme işlemi yapılırken verilecek iptal ve ek aylık prim ve hizmet belgesi/ muhtasar ve prim hizmet beyannamesi için idari para cezası uygulanmayacaktır.

İşverenlerimizin ve meslek mensuplarımızın, zor durumda kalmamaları için çalıştırmış oldukları sigortalıları, kendilerine uygun aşağıda belirtilen belge türlerinden SGK’ ya bildirmelerini önemle tavsiye ederiz.

1-) 1 NO.LU BELGE: HİZMET AKDİ İLE TÜM SİGORTA KOLLARINA TABI ÇALIŞANLAR

(YABANCI UYRUKLU SİGORTALILAR DAHİL) 

2-) 2 NO.LU BELGE: SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ ÇALIŞANLAR

3-) 4 NO.LU BELGE: YER ALTINDA SÜREKLİ ÇALIŞANLAR

4-) 5 NO.LU BELGE: YER ALTINDA GRUPLU (MÜNAVEBELİ) ÇALIŞANLAR

5-) 6 NO.LU BELGE: YERÜSTÜ GRUPLU ÇALIŞANLAR

6-) 7 NO.LU BELGE: 3308 SAYILI KANUNDA BELİRTİLEN ADAY ÇIRAK, ÇIRAK VE İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERDEN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNANLAR (MEB İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN

SEÇİLEBİLİR)

7-) 12 NO.LU BELGE: GEÇİCİ 20. MADDEYE TABİ OLANLAR (SANDIK, ODA, BORSA

VE BİRLİK OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

😎 13 NO.LU BELGE: TÜM SİGORTA KOLLARINA TABI OLUP İŞSİZLİK SİGORTASI

PRİMİ KESİLMEYENLER (İŞSİZLİK SİGORTASINDAN MUAFİYET KODU OLANLARCA

SEÇİLEBİLİR)

9-) 14 NO.LU BELGE: LİBYA’DA ÇALIŞANLAR (LİBYA İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

10-) 19 NO.LU BELGE: CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ BÜNYESİNDE

OLUŞTURULAN TESİS ATÖLYE VE BENZERİ ÜNİTELERDE ÇALIŞTIRILAN HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR (CEZA İNFAZ KURUMU VE TUTUKEVİ OLARAK TANIMLANMIŞ

OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR

11-) 20 NO.LU BELGE: İSTİSNA AKDİNE İSTİNADEN ALMANYA’YA GÖTÜRÜLEN

TÜRK İŞÇİLER (BİRLEŞİK KRALLIK/İSVİÇRE OLARAK KODLANANLAR TARAFINDAN SEÇİLBİLİR)

12-) 21 NO.LU BELGE: TÜRK İŞVERENLER TARAFINDAN SOSYAL GÜVENLİK

SÖZLEŞMESİ İMZALANMAMIŞ ÜLKELERE GÖTÜRÜLEREK ÇALIŞTIRILAN TÜRK İŞÇİLERİ (YURTDIŞI TOPLULUK İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

13-) 22 NO.LU BELGE: MESLEK LİSELERİNDE OKUMAKTA İKEN VEYA YÜKSEK

ÖĞRENİMLERİ SIRASINDA STAJA TABİ TUTULAN ÖĞRENCİLER, KAMU KURUM VE KURULUŞLARI TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELERDE GÖREVLİ BURSİYERLER İLE 2547 SAYILI KANUN UYARINCA ÜNİVERSİTELERDE KISMİ

ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİLERDEN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNANLAR

(MEB İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) 

14-) 23 NO.LU BELGE: HARP MALÜLLERİ İLE 3713 VE 2330 SAYILI KANUNLARA

GÖRE VAZİFE MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI ALANLARDAN KISA VADELİ SİGORTA

KOLLARINA TABİ OLANLAR (HARP/VAZİFE MALÜLÜ OLARAK TANIMLANMIŞ

OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

15-) 24 NO.LU BELGE: HARP MALÜLLERİ İLE 3713 VE 2330 SAYILI KANUNLARA

GÖRE VAZİFE MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI ALANLARDAN KISA VE UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARINA TABİ OLANLAR (HARP/VAZİFE MALÜLÜ OLARAK TANIMLANMIŞ

OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

16-) 28 NO.LU BELGE: 4046 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA İŞ

KAYBI TAZMİNATI ALANLAR (İŞ-KUR OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

17-) 29 NO.LU BELGE: TÜM SİGORTA KOLLARINA TABİ ÇALIŞIP 60 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR

18-) 30 NO.LU BELGE: İŞSİZLİK SİGORTASI HARİÇ 60 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR

19-) 31 NO.LU BELGE: HARP MALÜLLERİ İLE 3713 VE 2330 SAYILI KANUNLARA

GÖRE VAZİFE MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI ALANLARDAN KISA VE UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARINA TABİ OLUP 60 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR (HARP/VAZİFE MALÜLÜ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN

SEÇİLEBİLİR)

20-) 32 NO.LU BELGE: TÜM SİGORTA KOLLARINA TABİ ÇALIŞIP 90 GÜN FİİLİ

HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR

21-) 33 NO.LU BELGE: İŞSİZLİK SİGORTASI HARİÇ 90 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR

22-) 34 NO.LU BELGE: HARP MALÜLLERİ İLE 3713 VE 2330 SAYILI KANUNLARA

GÖRE VAZİFE MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI ALANLARDAN KISA VE UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARINA TABİ OLUP 90 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR

(HARP/VAZİFE      MALÜLÜ      OLARAK      TANIMLANMIŞ      OLANLAR     TARAFINDAN

SEÇİLEBİLİR)

23-) 35 NO.LU BELGE: TÜM SİGORTA KOLLARINA TABİ ÇALIŞIP 180 GÜN FİİLİ

HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR

24-) 36 NO.LU BELGE: İŞSİZLİK SİGORTASI HARİÇ 180 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR

25-) 37 NO.LU BELGE: HARP MALÜLLERİ İLE 3713 VE 2330 SAYILI KANUNLARA

GÖRE VAZİFE MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI ALANLARDAN KISA VE UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARINA TABİ OLUP 180 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR (HARP/VAZİFE MALÜLÜ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN

SEÇİLEBİLİR)

26-) 39 NO.LU BELGE: BİRLEŞİK KRALLIKTA İKAMET EDENLER VE İŞVİÇRE

VATANDAŞI OLANLARDAN UZUN VADELİ SİGORTA KOLUNUN UYGULANMASINI TALEP ETMEYENLER (BİRLEŞİK KRALLIK/İSVİÇRE İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ

OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

27-) 41 NO.LU BELGE: KAMU İDARELERİNDE İŞ AKDİ ASKIDA OLANLAR (1 VE 3

MAHİYET KODLU İŞYERLERİ SEÇEBİLİR)

28-) 42 NO.LU BELGE: 3308 SAYILI KANUNDA BELİRTİLEN ADAY ÇIRAK, ÇIRAK VE

İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERDEN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNMAYANLAR (MEB İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN

SEÇİLEBİLİR)

29-) 43 NO.LU BELGE: MESLEK LİSELERİNDE OKUMAKTA İKEN VEYA YÜKSEK

ÖĞRENİMLERİ SIRASINDA STAJA TABİ TUTULAN ÖĞRENCİLER KAMU KURUM VE KURULUŞLARI TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELERDE GÖREVLİ BURSİYERLER İLE 2547 SAYILI KANUN UYARINCA ÜNİVERSİTELERDE KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİLERDEN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNMAYANLAR

(MEB İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

30-) 44 NO.LU BELGE: TÜRKİYE İŞ KURUMU TARAFINDAN DÜZENLENEN

EĞİTİMLERE KATILAN KURSİYERLERDEN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNMAYANLAR

31-) 45 NO.LU BELGE: 1136 SAYILI KANUN KAPSAMINDA AVUKATLIK STAJI

YAPMAKTA OLANLARDAN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNMAYANLAR (BARO OLARAK

TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SECİLEBİLİR)

32-) 46 NO.LU BELGE: TÜRKİYE İŞ KURUMU TARAFINDAN DÜZENLENEN EĞİTİMLERE KATILAN KURSİYERLER (İŞ-KUR OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

33-) 47 NOLU BELGE: DOĞUM VE EVLAT EDİNME SONRASI YARIM ÇALIŞMA

ÖDENEĞİ (İŞ-KUR OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

34-) 48 NO.LU BELGE: YERALTINDA ÇALIŞANLAR EMEKLİLER

35-) 49 NO.LU BELGE: MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM SIRASINDA

TAMAMLAYICI EĞİTİM YA DA ALAN EĞİTİMİ GÖREN ÖĞRENCİLERDEN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNANLAR (MEB İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR

TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

36-) 50 NO.LU BELGE: MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM SIRASINDA

TAMAMLAYICI EĞİTİM YA DA ALAN EĞİTİMİ GÖREN ÖĞRENCİLERDEN BAKMAKLA

YÜKÜMLÜ OLUNMAYANLAR (MEB İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

37-) 51 NO.LU BELGE: 5510 SAYILI KANUNUN EK 15 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDAKİ

GÜVENLİK KORUCULARI (GÜVENLİK KORUCUSU İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ

OLAN KAMU İŞYERLERİ TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

38-) 52 NO.LU BELGE: MALULLÜK AYLIĞI BAĞLANMAMIŞ OLUP, 670/KHK

KAPSAMINDA TAZMİNAT HAKKINDAN YARARLANLAR (670/KHK TAZMİNAT ALAN

OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

39-) 53 NO.LU BELGE: MALULLÜK AYLIĞI BAĞLANMAMIŞ OLUP, 670/KHK

KAPSAMINDA TAZMİNAT HAKKINDAN YARARLANLARDAN 60 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR (670/KHK TAZMİNAT ALAN OLARAK

TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

40-) 54 NO.LU BELGE: MALULLÜK AYLIĞI BAĞLANMAMIŞ OLUP, 670/KHK

KAPSAMINDA TAZMİNAT HAKKINDAN YARARLANLARDAN 90 GÜN FİİLİ HİZMET

SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR (670/KHK TAZMİNAT ALAN OLARAK

TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

41-) 55 NO.LU BELGE: MALULLÜK AYLIĞI BAĞLANMAMIŞ OLUP, 670/KHK

KAPSAMINDA TAZMİNAT HAKKINDAN YARARLANLARDAN 180 GÜN FİİLİ HİZMET

SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR (670/KHK TAZMİNAT ALAN OLARAK

TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

42-) 90 NO.LU BELGE: İTİBARİ HİZMET SÜRESİNE TABİ OLARAK ÇALIŞANLAR

(İTİBARİ HİZMET İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLAN KAMU İŞYERLERİ

TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

43-) 91 NO.LU BELGE: 60 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ OLANLARDAN

İTİBARİ HİZMET SÜRESİNE TABİ OLARAK ÇALIŞANLAR (İTİBARİ HİZMET İŞYERİ

OLARAK TANIMLANMIŞ OLAN KAMU İŞYERLERİ SEÇİLEBİLİR)

44-) 92 NO.LU BELGE: 90 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ OLANLARDAN

İTİBARİ HİZMET SÜRESİNE TABİ OLARAK ÇALIŞANLAR (İTİBARİ HİZMET İŞYERİ

OLARAK TANIMLANMIŞ OLAN KAMU İŞYERLERİ SEÇİLEBİLİR)

Saygılarımızla…

TÜRMOB

(18.07.2019)Bir cevap yazın