Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı – Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti

Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı – Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti – MuhasebeTR

Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı – Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti.

Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağında,  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 113 üncü maddesine eklenen hasılat esaslı kazanç tespitine yönelik açıklamalara yer verilmiştir. Mezkûr Tebliğ Taslağında; uygulamadan yararlanabilecek mükellefler ve faydalanma şartları, uygulamadan yararlanmaya ilişkin talepte bulunulması ve bu taleplerin değerlendirilmesi, bu usulde vergiye tabi kazancın hesaplanması ve uygulamadan çıkmaya yönelik açıklamalar yer almaktadır.

Söz konusu Tebliğ Taslağına ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı Bilgi Notuna ulaşmak için tıklayınız.

GİB

(07.09.2019)Bir cevap yazın