“Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” Hakkında TÜRMOB Genel Başkanımız Masis Yontan’ın, 10 Temmuz 2019 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşma

“Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” Hakkında TÜRMOB Genel Başkanımız Masis Yontan’ın, 10 Temmuz 2019 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşma – MuhasebeTR

“Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” Hakkında TÜRMOB Genel Başkanımız Masis Yontan’ın, 10 Temmuz 2019 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşma.

TBMM

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : Bütçe

Tarih: 10/07/2019 Saat:    Kayıt: Bütçe Stenograf:    Uzman:……………….Sayfa: 125

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Peki, öğrenmek için sordum. Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Fark etmez yani.

MUSTAFA KALAYCI (Konya) – TÜRMOB Başkanına…

BAŞKAN – Konuyla ilgili mi efendim?

TÜRMOB BAŞKANI A. MASİS YONTAN – 1’inci maddeyle ilgili.

BAŞKAN – Vinci maddeyle ilgiliyse lütfen buyurun.

TÜRMOB BAŞKANI A. MASİS YONTAN – Sayın Başkan, Sayın Bakanım, saygıdeğer milletvekilleri, Maliye Bakanlığımızın, Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın değerli temsilcileri; hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten, bugün bu konuşmalar, bu tartışmalar olumlu sonuç verdi. Neden? Dünyaya kendimizi anlatamıyoruz. 82 milyonluk ülkede 1 milyon 806 bin gelir vergisi mükellefi, 674 bin kurumlar vergisi mükellefi, toplam 2 milyon 481 mükellef toplumun yüzde 3’ü gerçek usulden vergilendiriliyor. Bakın, sadece yüzde3’ü. Oysa götürülere baktığımız zaman, basit usul ve gayrimenkule baktığımız zaman o da yüzde 2,8; etti 5,8. Eğer bu yasa değişmemiş ve olduğu gibi geçmiş olsaydı ne kendimizi Avrupa’ya ne dünyaya anlatamazdık. Üç hafta önce Afrika Muhasebeciler Federasyonundaydık. İnanın, orada bile böyle bir yasa geçmezdi. Neden? Şimdi, biliyorsunuz, beyan esası 1950’den beri ve Mezopotamya -ben Mardinliyim- muhasebenin doğduğu yer. Muhasebe orada, Mısır’da gelişiyor ve ondan sonra İtalya’da… Artık ne olursunuz bu, gerçekten, net hasılat esası muhasebeyi de öldürür, kayıt dışını teşvik eder, belgesizliği teşvik eder, ne olursunuz bunu gündeme bir daha getirmeyelim. Neden? Aynı zamanda bunu eğer kabul etmiş olsaydık ne olurdu, biliyor musunuz? İşletmelerin, özellikli işletmelerin, sektörlerin gelişmesinin önüne de ket koymuş olacaktık, indirimler, istisnalar olmayacaktı, teşvikler olmayacaktı. Onun için sizlere gerçekten çok teşekkür ediyorum.

TBMM
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı İncelenmemiş Tutanaktır

Komisyon : Bütçe

Tarih: 10/07/2019 Saat:    Kayıt: Bütçe Stenograf:    Uzman:……………….Sayfa: 126

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Buyurun.

TÜRMOB BAŞKANI A. MASİS YONTAN – Başka bir şey; vergi afları. Ortalama cumhuriyet döneminden bugüne her iki buçuk yılda bir vergi affı çıktı. Son on senede neredeyse her sene bir vergi affı çıktı ve artık bu toplumda vergiye karşı bir tepki doğdu. Ne olursunuz, artık bu yapılandırmaları, bu afları bir daha gündeme getirmeyin. İnsanlar şunu diyor: “Ne de olsa af çıkacak, vergi vermeyeyim. Ne de olsa af çıkacak, ne de olsa yapılandırma çıkacak.” Artık bunlara bir son verelim.

Bir başka şey, ben mali müşavirim. Şu anda 113 bin kişiyiz ülkede. Bunun 51.771 ’i bağımsız çalışıyoruz bürolarımızda, 61.773’ü ise devlette, şirketlerde çalışıyoruz. Çok büyük bir aileyiz ama sorunlarımız var ve dünyanın en stresli 3’üncü mesleğini yapıyoruz; pilotlar, doktorlar, muhasebeciler. Sayın Kalaycı’ya teşekkür ediyorum…

BAŞKAN – Ama bugün seni çok mutlu görüyorum.

TÜRMOB BAŞKANI A. MASİS YONTAN – Ama bu sorunlarımızı da ne olursunuz gündeme getirelim. Gelir İdaresi Başkanım da burada, bu sorunları kendileri de biliyor. Gerçekten şu mücbir sebep hâlimiz: Mali tatili 31 Temmuza uzatalım, ya bir tatil yapalım, tatil insanların insanlık hakkı.

Çok teşekkür ediyorum Başkanım söz verdiğiniz için, sizlere de çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Çok kısa birkaç cümlem olacak.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Hamzaçebi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

TÜRMOB

(19.07.2019)Leave a Reply