Hasılat Esaslı Vergilendirilenler İçin Katma Değer Vergisi Beyannamesi;

Hasılat Esaslı Vergilendirilenler İçin Katma Değer Vergisi Beyannamesi; – MuhasebeTR

Hasılat Esaslı Vergilendirilenler İçin Katma Değer Vergisi Beyannamesi;.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 38. maddesinde 7104 sayılı “Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile yapılan düzenlemeler ile getirilen «Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü» için yeni bir Katma Değer Vergisi Beyannamesi oluşturulmuş ve KDV4 kodu ile Beyanname Düzenleme Programına eklenmiştir. 

İnternet Vergi Dairesi

(03.05.2019)Bir cevap yazın