İnteraktif Vergi Dairesi nedir?

İnteraktif Vergi Dairesi nedir? – MuhasebeTR

İnteraktif Vergi Dairesi nedir?.

İnteraktif Vergi Dairesi nedir?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan hizmetlerin zaman ve yer koşulu aranmaksızın kolay, hızlı ve etkin bir şekilde elektronik ortamda yapılabilmesine imkân sağlayan güvenilir, etkileşimli, yeni nesil bir sistemdir.

60’ı aşkın etkin iş akışı, 20’yi aşkın sorgulama ve bilgi İnteraktif Vergi Dairesinde 7/24 hizmetinizde…

Sistemden kimler yararlanabilir?

Sistemden;

• kullanıcı kodu ve şifresi bulunan,

• e-Devlet şifresi bulunan,

• ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden şifre edinen gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.

Sisteme nasıl giriş yapılabilir?

İnteraktif vergi dairesini kullanmak için herhangi bir başvuru yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Sisteme T.C. Kimlik No/Vergi Kimlik No/Kullanıcı Kodu ve şifre bilgileri ya da e-Devlet şifresi kullanılarak ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden giriş yapılabilir.

Sistemi kullanmak için şifre nasıl alınabilir?

Şifre, gerçek ve tüzel kişilerce hem ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden hem de vergi dairesinden alınabilir.

İnteraktif Vergi Dairesini kullanın zamanınız size kalsın…

Sisteme giriş şifresi unutulursa, ne yapılmalı?

ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden “Şifremi Unuttum” butonu tıklanarak yeni şifre oluşturulması mümkündür.
Sistemin avantajları nelerdir?

• Vergi dairesine gidilmeksizin vergisel işlemlerin yapılabilmesi.

• İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılan başvuru/taleplerin hangi aşamada olduğunun takibinin sağlanması.

• Vergi dairesi sistemlerinde kayıtlı olan kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, mükellefiyet bilgileri ve motorlu taşıtlara ilişkin bilgilerin görüntülenebilmesi.

• İşlemlerin sistem üzerinden başlatılması ve sonlandırılması.

• Mükelleflere aracısız olarak elektronik ortamda hizmet sunulması.

• Vergiye gönüllü uyum seviyesinin artırılması.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.gib.gov.tr adresi üzerinden sunmuş olduğu hizmetler (internet vergi dairesi, defter beyan sistemi, hazır beyan sistemi, e-beyanname) sebebiyle aldığınız şifreleri İnteraktif Vergi Dairesine giriş için de kullanabilirsiniz.

İnteraktif Vergi Dairesi ile hangi bilgilere ulaşılabilir?

• Sicil bilgileri

• Araç bilgileri

• E-Tebligatlar

• E-Yoklamalar

• Ödeme emirleri

• E-Haciz bilgileri

• Vergi ceza ihbarnameleri

• Yönetici ve ortaklık bilgileri

• Borç detayı ve ödeme işlemleri

• İade/mahsup edilebilir durumdaki emanet hesabına alınan ödemelere ait bilgiler

• Beyanname, bildirim ve beyannamelere ait tahakkukları görüntüleme

e-Devlet şifrenizle de İnteraktif Vergi Dairesine giriş yapabilirsiniz.

İnteraktif Vergi Dairesini kullanımınız sırasında cep telefonunuza gönderilen mesajlar tamamen ücretsizdir.

İnteraktif Vergi Dairesi ile hangi işlemler yapılabilir?

• Vergi ceza ihbarnamesi indirim/uzlaşma talebi

• Vergi borcu taksit (tecil) talebi

• Özelge talebi

• İzaha davet kapsamında cevap yazısı hazırlanması

• Mükellefiyet yazısı/Borç durum yazısı talebi

• İade/mahsup talebi

• Ödeme emri sorgulaması ve mal bildirimi

• Muhtasar beyanname verilmeyeceğine dair dilekçe verilmesi

• İletişim bilgileri güncelleme dilekçesi verilmesi

• Geçerli e-Beyanname sözleşmelerine erişim ve sözleşme iptal işlemi

• Hazır beyan/Defter beyan uygulamalarına erişim

• Gayrimenkul sermaye iradına konu malın elden çıkarılması ile gelirin son bulması dilekçesi verilmesi

• Kasko değerine göre MTV düzeltme talebi dilekçesi

• Mukimlik belgesi talebi

• Veraset ve intikal vergisi beyannamesi başvurusu

• Engellilik vergi indirim başvurusu

• Mahkeme kararına istinaden trafik para cezası tahakkukunun kaldırılması talebi

• İşyeri kira kontratı damga vergisi beyannamesi

• Bilanço gelir tablosu/işletme hesabı özetinin onay talebi

• Ödendiği halde kullanılmayan değerli kağıt ve harç bedelinin iadesi talebi

• Eczane bilgi formu/satış hasılatı bilgi formu talebi

• Malul ve engelliler adına kayıt ve tescilli taşıtlarda MTV istisnası

• Sermaye artırımı dilekçesi

• Diğer konularla ilgili genel amaçlı dilekçe verilmesi

İnteraktif Vergi Dairesi ile hangi sicil işlemleri yapılabilir?

• İşe başlama bildirimi

• İşi bırakma bildirimi

• Şube işyeri açılış bildirimi

• Şube işyeri kapanış bildirimi

• İşyeri adres değişikliği bildirimi

• Hisse devri dilekçesi verilmesi

• Yönetici değişikliği dilekçesi verilmesi

• Unvan değişikliği dilekçesi verilmesi

• Ek faaliyete başlama dilekçesi verilmesi

• Vergi türü ilavesi/terki dilekçesi verilmesi

• Faaliyet konusu değişikliği dilekçesi verilmesi

• Muhtasar beyanname verme dönem değişikliği dilekçesi verilmesi

interaktif Vergi Dairesi üzerinden hangi sorgulamalar yapılabilir?

• Belge basım bilgileri

• Ödeme alındı ve sorgulama

• Ödeme kaydedici cihaz bilgileri

• Adıma düzenlenen e-Arşiv faturalar

İnteraktif Vergi Dairesinde şifresiz ödeme işlemleri nelerdir?

• MTV ve TPC ödeme

• Belge numarası ile ödeme

• Tecilli borç ödeme

• Tapu harcı ödeme

• Pasaport harcı ödeme

• Cep telefonu harcı ödeme

• Sürücü belgesi harcı ödeme

• TC kimlik kartı bedeli ödeme

• Pasaport değerli kâğıt bedeli ödeme

• Sürücü belgesi değerli kâğıt bedeli ödeme

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılabilecek şifresiz işlemler nelerdir?

• Ödeme işlemleri

• E-Belge doğrulama

• E-Vergi levhası sorgulama

• ÖTV2A ödeme belgesi sorgulama

• Vergi kimlik numarası sorgulama

• Vergi kimlik numarası doğrulama

• Gümrük çıkış beyannamesi sorgulama

• Mükellefiyet ve borç durum yazısı doğrulama

• Re’sen terk ettirilen mükelleflere ait sorgulama

• Yabancılar için vergi kimlik numarasından sorgulama

GİB

(07.03.2019)Bir cevap yazın