Kırşehir, Amasya, Çankırı ve Bartın İllerinde 2019/Ocak Ayına Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Son Verilme Süresi 26 Şubat 2019 Tarihine Uzatıldı

Kırşehir, Amasya, Çankırı ve Bartın İllerinde 2019/Ocak Ayına Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Son Verilme Süresi 26 Şubat 2019 Tarihine Uzatıldı – MuhasebeTR

Kırşehir, Amasya, Çankırı ve Bartın İllerinde 2019/Ocak Ayına Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Son Verilme Süresi 26 Şubat 2019 Tarihine Uzatıldı.

ÖZET  :Amasya, Bartın, Çankırı ve Kırşehir il VE İLÇELERİ için 25/2/2019 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verilme süresi 26/2/2019 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

2019/OCAK AYI MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ VERİLME SÜRESİNDE DEĞİŞİKLİK:

Bilindiği üzere, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Kırşehir, Amasya, Çankırı ve Bartın illerinde pilot uygulaması yapılmaktadır. Bu beyannamenin verilme süresinin uzatılması Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının müşterek kararıyla yapılmaktadır. Bu kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığının 25/2/2018 tarihli duyurusu uyarınca, 2019/Ocak ayına ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin son verilme süresi 26/2/2019 tarihine uzatılmıştır. 

26/2/2019 tarihine kadar verilen 2019/Ocak ayına ait (Kamu işyerleri için 15 Ocak-14

Şubat Dönemine ait) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır. 

Diğer taraftan, söz konusu süre uzatımı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri için geçerli olup, aylık Prim ve Hizmet Belgelerini e-Bildirge vasıtasıyla göndermekle yükümlü olan işverenlerimizin 2019/ Ocak ayı belgelerini 25/2/2019 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla…  

Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Usul Kanunu Sirküleri/113 25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile 2019/Ocak dönemine ilişkin olarak Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken kayıt süresinin uzatılması ve Defter-Beyan Sisteminden verilmesi gereken bahse konu beyannamelerin Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilmesi”

TÜRMOB

(26.02.2019)Leave a Reply