Müşteri Bilgi Formu (Gelir Vergisi Mükellefleri İçin)

Müşteri Bilgi Formu (Gelir Vergisi Mükellefleri İçin) – MuhasebeTR

Müşteri Bilgi Formu (Gelir Vergisi Mükellefleri İçin).

Değerli Üyemiz,

Bilindiği üzere Gelir Vergisi mükellefi olan müşterilerimizin 2018 takvim yılına ilişkin beyana tabi kazanç ve iratlarının, düzenlenecek Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile Mart ayının yirmibeşinci günü akşamına kadar ( 01 Mart – 25 Mart) ilgili vergi dairesine beyan edilmesi gerekmektedir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun “Gelirin unsurları” başlıklı 2. maddesinde gelire giren kazanç ve iratlar;

-Ticari kazançlar,

-Zirai kazançlar,

-Ücretler,

-Serbest meslek kazançları,

-Gayrimenkul sermaye iratları,

-Menkul sermaye iratları,

-Diğer kazanç ve iratlar, (Değer artışı kazançları, Arızi kazançlar)

olarak belirlenmiş ve bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, gelirin tespitinde kazanç ve iratların gerçek ve safi miktarlarının nazara alınacağı hükme bağlanmıştır.

Ticari, zirai ya da mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olan müşterilerimizin yıllık gelir vergisi beyannamelerinin düzenlenmesinde; gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı, ücret, değer artışı kazancı ve arızi kazanç gibi gelir unsurlarından 2018 yılında elde ettikleri kazanç ve iratlarında bilinmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

Müşterilerimiz; gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı, ücret, değer artışı kazancı ve arızi kazançlar gibi gelir unsurlarından elde ettikleri beyana tabi gelirlerini bildirmedikleri takdirde, beyannamelerine dahil edilemeyen kazanç ve iratların varlığı beyan dönemi geçtikten sonra ortaya çıkmaktadır.

Eksik beyanın önlenmesi ve zor durumda kalınmaması için üyelerimizin aşağıda yer alan formu doldurarak müşterilerine imzalatmaları ve dosyalarında muhafaza etmelerinde yarar bulunmaktadır.

Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Saygılarımla,

Ali ŞAHİN

Başkan

ASMMMO

(25.02.2019)Bir cevap yazın