Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerlerinde Yapı Kullanma İzin Belgesi Ruhsatı Düzenleyen Makam Tarafından Verilecektir

Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerlerinde Yapı Kullanma İzin Belgesi Ruhsatı Düzenleyen Makam Tarafından Verilecektir – MuhasebeTR

Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerlerinde Yapı Kullanma İzin Belgesi Ruhsatı Düzenleyen Makam Tarafından Verilecektir.

ÖZET :  Yapı ruhsatına istinaden otomatik işyeri tescil edilen özel nitelikteki inşaat işlerinden dolayı SGK’ ya ilişiksizlik belgesi müracaatı   olmaksızın yapı ruhsatlarına ait yapı kullanma izin belgesi, ruhsatıveren makamdan alınabilecektir.

2)    Müracaat edilen makam, SGK’ ya yapı ile ilgili araştırma işleminde gerekli olan bilgileri elektronik ortamda online olarak iletecektir.

3)    SGK ünitesi, ilişiksiz belgesi için müracaat edilen makamdan gelen bilgiler doğrultusunda araştırma işlemini tamamlayacaktır.

4)    SGK ünitesi araştırma işlemini yaparak, elektronik olarak oluşturduğu inşaat işyerine ait ilişiksizlik belgesini ilgili makama online olarak gönderilecektir.

Saygılarımızla…Yukarıda açıklanan süreçler, yapı ruhsatına istinaden tescili otomatik yapılan işyerleri için uygulanacak olup, manuel tescil edilmiş özel nitelikteki inşaat işyerlerini kapsamamaktadır. İnşaat işyeri işverenlerimiz ile meslek mensuplarımız, bu düzenleme ile ilişiksiz belgesini, yapı kullanma izin belgesi için başvurduğu makamdan almış olacaktır.

TÜRMOB

(10.05.2019)Bir cevap yazın