Posta ya da Hızlı Kargo Taşımacılığı Yoluyla Gelen ve Bedeli Gönderi Başına Toplam 22 Avro’yu Geçmeyen Eşyaya Uygulanan Gümrük Vergisi Muafiyeti Kaldırıldı

Posta ya da Hızlı Kargo Taşımacılığı Yoluyla Gelen ve Bedeli Gönderi Başına Toplam 22 Avro’yu Geçmeyen Eşyaya Uygulanan Gümrük Vergisi Muafiyeti Kaldırıldı – MuhasebeTR

Posta ya da Hızlı Kargo Taşımacılığı Yoluyla Gelen ve Bedeli Gönderi Başına Toplam 22 Avro’yu Geçmeyen Eşyaya Uygulanan Gümrük Vergisi Muafiyeti Kaldırıldı.

ÖZET :  1111 sayılı 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararında, gümrük vergisi uygulamasına ilişkin değişiklikler yapıldı. 

Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 22 Avro’yu geçmeyen eşyaya uygulanan gümrük vergisi muafiyeti kaldırıldı.

Bedeli gönderi başına toplam 150 Avro’yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayına uygulanan muafiyete  ilişkin değişiklik yapılmadı.  

GSM-Cep telefonları için iki takvim yılında 1 adet için uygulanan muafiyet, yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılmak şartıyla üç takvim yılında 1 adetle sınırlandırıldı. 

Karar; 30 Mayıs 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. 

2009/15481 sayılı 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun bazı maddelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRMOB

(16.05.2019)Bir cevap yazın