SGK Genelgesi 2019/9 – 2013/11 Sayılı Genelgede Değişiklik

SGK Genelgesi 2019/9 – 2013/11 Sayılı Genelgede Değişiklik – MuhasebeTR

SGK Genelgesi 2019/9 – 2013/11 Sayılı Genelgede Değişiklik.

BİRİNCİ KISIM
KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ
FIKRASININ (a) BENDİ KAPSAMINDA OLAN SİGORTALILAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendine Tabi Çalışan Sigortalılar Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar sigortalı sayılmışlar, hizmet akdine tabi olmamakla beraber ilgili kanunlarında yaptıkları iş bakımından hizmet akdi olarak tarif edilen işleri yapanlar ile kamu idarelerinde çalışıp 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olması öngörülmemiş olanlar da 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmıştır.

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

SGK

(07.05.2019)Bir cevap yazın