Şirket Kuruluşunda İşe Giriş Bildirgesi Verilmeksizin Sigortalıların Tescili Otomatik Olarak Yapılacaktır

Şirket Kuruluşunda İşe Giriş Bildirgesi Verilmeksizin Sigortalıların Tescili Otomatik Olarak Yapılacaktır – MuhasebeTR

Şirket Kuruluşunda İşe Giriş Bildirgesi Verilmeksizin Sigortalıların Tescili Otomatik Olarak Yapılacaktır.

20.05.2019/101-1

ŞİRKET KURULUŞUNDA İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ VERİLMEKSİZİN SİGORTALILARIN TESCİLİ OTOMATİK OLARAK YAPILACAKTIR

Şirket kuruluş aşamasında 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılması halinde, ticaret sicil müdürlüklerince sigortalı tesciline esas olan bilgiler SGK’ ya on-line olarak aktarılarak sigortalıların tescil işlemleri otomatik olarak yapılacak olup, bu sigortalılar için ayrıca sigortalı işe giriş bildirgesi düzenlenmeyecektir.

UYGULAMANIN USUL VE ESASLARI:

5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılmasa dahi ticaret sicil müdürlüklerince tescil edilen şirket kuruluşlarına istinaden işyeri tescilleri otomatik olarak yapılmaya başlanmış ve uygulamanın usul ve esasları 21/03/2018 tarihli 51 sayılı sirkülerimizde açıklanmıştır.

5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, SGK’ ya ilk defa işyeri bildirgesi verilecek işyerlerinde ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlayan sigortalılar için, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar verilen sigortalı işe giriş bildirgelerinin süresinde verilmiş sayılmaktadır.

21/3/2018 tarihli 51 sayılı sirkülerimizde açıklanan otomatik işyeri tesciline ilişkin bilgilerle birlikte, sigortalı tesciline esas olan bilgiler de şirket kuruluş aşamasında ticaret sicil müdürlüklerince SGK’ya online olarak aktarılacaktır.

Bu kapsamda, şirket kuruluş aşamasında çalıştırılacak sigortalılara ilişkin sigortalı tesciline esas olan bilgileri, ticaret sicil memurluklarınca SGK’ya on-line olarak aktarılan sigortalıların tescil işlemleri otomatik olarak yapılacak olup, bu sigortalılar için ayrıca sigortalı işe giriş bildirgesi düzenlenmesi gerekmemektedir.

Bu düzenleme sadece şirket kuruluş aşamasında sigortalı çalıştıracağını bildiren işverenlere yönelik bir uygulama olup, otomatik tescil yapılan işyerleri için şirket kuruluş aşamasında çalıştıracağı sigortalılara ilişkin bildirimde bulunulmayan işyerlerinde çalıştırılacak sigortalıların işe giriş bildirimleri bu genelgeden önce yürürlükte bulunan uygulama doğrultusunda devam edecektir.

Sonuç olarak, şirket kuruluşu aşamasında, sigortalı çalıştırılacağının bildirilmesi halinde SGK’ya uğramadan ve işyeri bildirgesi ve işe giriş bildirgesi vermeden işyerinin ve sigortalıların tescili yapılacaktır.

Saygılarımızla.

TÜRMOB

(20.05.2019)Bir cevap yazın