Süre Uzatımı ile Talep Yazımız ve GİB VUK/116 Sayılı Sirküler

Süre Uzatımı ile Talep Yazımız ve GİB VUK/116 Sayılı Sirküler – MuhasebeTR

Süre Uzatımı ile Talep Yazımız ve GİB VUK/116 Sayılı Sirküler.

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
(Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı)

Birliğimize, Odalarımızdan ve meslek mensuplarımızdan yoğun bir şekilde gelen taleplerden,

•    2018 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nin 30/04/2019 tarihine kadar verilecek olması,

•    Ocak-Şubat-Mart 2019 dönemine ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi’nin 24/04/2019 tarihine kadar ilk defa verilecek olması,

•    Mart 2019 dönemine ait KDV, Muhtasar, Damga Vergisi ve Muh/SGK Beyannamesi’nin 26/04/2019 tarihine kadar verilecek olması,

nedeniyle iş yoğunluğunun had safhaya ulaşmış olduğu anlaşılmıştır.

Bu nedenle, 30 Nisan 2019 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Başkanlığınız Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin Başkanlığınızca uygun görülecek bir tarihe kadar uzatılması hususunu takdirlerinize sunarım.

A.MASİS YONTAN

Genel Başkan

TÜRMOB

(29.04.2019)Leave a Reply