Vadeli Mevduat Hesaplarına Uygulanan Stopaj Oranı Değişikliği

Vadeli Mevduat Hesaplarına Uygulanan Stopaj Oranı Değişikliği – MuhasebeTR

Vadeli Mevduat Hesaplarına Uygulanan Stopaj Oranı Değişikliği.

ÖZET : 1015 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan bir yıldan uzun vadeli hesaplarda gelir vergisi stopajı oranı %0 olarak belirlendi.

 1/5/2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 30/4/2019 tarihli ve 1015 sayılı 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67’nci maddesinde yer alan tevkifat oranlan hakkında Cumhurbaşkanı Kararı ile 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirildi.

“2) Mevduat faizlerinden;

  1. Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %15,
  2. l yıla kadar (l yıl dâhil) vadeli hesaplarda %12,
  3. l yıldan uzun vadeli hesaplarda %10,
  4. Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan l yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,”

Karar yayımı tarihinden itibaren açılan vadeli hesaplara ödenecek faizler için uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

TÜRMOB

(02.05.2019)Bir cevap yazın