Varlık Barışı Hakkında Duyuru

Varlık Barışı Hakkında Duyuru – MuhasebeTR

Varlık Barışı Hakkında Duyuru.

19/7/2019 tarihli ve 30836 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında, Yurtdışı -Yurtiçi varlıkların ekonomiye kazandırılması yönünde verilecek (Varlık Barışı) beyannameler için BDP programında değişiklik yapılmıştır. Bu beyannameleri verecek mükelleflerin BDP programını güncellemeleri gerekmektedir. 

ebeyanname

(09.08.2019)Bir cevap yazın