Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Maktu Tutar ve Hadler Arttırıldı

Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Maktu Tutar ve Hadler Arttırıldı – MuhasebeTR

Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Maktu Tutar ve Hadler Arttırıldı.

ÖZET ; Vergi Usul Kanunu’nda yer alan ve 2020 yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 513 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

2020 yılında zorunlu fatura düzenleme sınırının tutarı, 1.200 TL’den 1.400 TL’ye çıkarıldı.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 414’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında;

“Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz.

Cumhurbaşkanı, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir hükmü yer almaktadır.

Vergi Usul Kanunu’nun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, Mükerrer 355 ve 370’inci maddelerinde yer alıp 2019 yılında uygulanan tutarların ve hadlerin, 2019 yılı için % 22,58 (yirmi iki virgül elli sekiz) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2020 tarihinden itibaren uygulanacak olan tutarlar ve hadler ile asgari ve azami miktarlar, Maliye Bakanlığınca çıkarılan ve 27 Aralık 2019 tarihli ve 30991 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 513 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ:

TÜRMOB

(30.12.2019)Leave a Reply