Yurt Dışı Hizmet Borçlanması İşlemlerinde Değişiklik Yapıldı

Yurt Dışı Hizmet Borçlanması İşlemlerinde Değişiklik Yapıldı – MuhasebeTR

Yurt Dışı Hizmet Borçlanması İşlemlerinde Değişiklik Yapıldı.

ÖZET: 01/08/2019 (hariç) tarihinden önce borçlanma talebinde bulunanlardan tebliğ edilen borçlanma tutarını yasal süresi içerisinde ödeyenlerin emekli aylığına esas olan prime esas kazançları, borçlanılan ilgili aylara mal edilecektir.

YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASIYLA İLGİLİ YAPILAN DEĞİŞİKLİK:

Yurt Dışı Hizmet Borçlanmasının usul ve esaslarına ilişkin hususlar 27.08.2019/143 tarih ve sayılı sirkülerimizde açıklanmıştır. SGK, sirkülerimize esas olan 2019/16 sayılı Genelgenin “4.2. 1/8/2019 (Hariç) Tarihinden Önceki Borçlanmalar” başlıklı bölümünde değişiklik yapmıştır. Buna göre;

1/8/2019 (hariç) tarihinden önce borçlanma talebinde bulunanlardan tebliğ edilen borçlanma tutarını yasal süresi içerisinde ödeyenlerin emekli aylığına esas olan prime esas kazançları, borçlanılan ilgili aylara mal edilecektir.

Örnek 1: Sigortalı 2/5/2006 tarihli yurt dışı borçlanma talep dilekçesiyle 1/1/1981 -31/12/2005 tarihleri arasında Almanya’da geçen sigortalılık süresini borçlanarak tahakkuk eden borçlanma tutarının tamamını 6/7/2007 tarihinde ödemiştir. İlgilinin aylık talebinde bulunduğu tarih dikkate alınmaksızın, borçlanılan süreleri ve bu sürelere ait prime esas kazançları 1/1/1981-31/12/2005 tarihleri arasındaki ilgili aylara mal edilecek ve aylık bağlama işlemleri buna göre sonuçlandırılacaktır.

10.12.2019/177-2

Örnek 2: 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında ilk defa 4/11/2018 tarihinde işe başlayan sigortalı, 15/7/2019 tarihli yurt dışı borçlanma talep dilekçesiyle 1/1/1995-31/12/2011 tarihleri arasındaki 6120 günlük sigortalılık süresini borçlanma talebinde bulunmuştur. Sigortalının SGK’ya ibraz ettiği borçlanmaya esas belgede 1/1/1995-31/12/2015 tarihleri arasında Fransa’da geçen sigortalılık süresi bulunmaktadır. Tahakkuk eden borçlanma tutarının tamamını 1/11/2019 tarihinde ödeyen sigortalının borçlanılan süreleri ve bu sürelere ait prime esas kazançları 1/1/1995-31/12/2011 tarihleri arasındaki ilgili aylara mal edilecek ve aylık bağlama işlemleri buna göre sonuçlandırılacaktır.

Örnek 3: Türkiye’de sigortalılığı bulunmamakla birlikte, 6/7/2007 tarihli yurt dışı borçlanma talep dilekçesiyle 1/1/1983-31/12/1993 tarihleri arasında Hollanda’da geçen sigortalılık süresini 4/1-(a) kapsamında borçlanan ve tahakkuk eden borçlanma tutarının tamamını 16/6/2010 tarihinde ödeyen sigortalı, 5/3/2021 tarihinde 1800 gün sigortalılık süresini borçlanma talebinde bulunmuştur. SGK’ ya ibraz edilen borçlanmaya esas belgede 1/1/1983-31/12/2019 tarihleri arasında Hollanda’da geçen sigortalılık süresi bulunmaktadır. İlgilinin 4/1-(a) kapsamında yaptığı ilk borçlanmanın tahakkuku değiştirilmeksizin yeni borçlanma tahakkuk cetveli 1/1/2015-31/12/2019 süresi için Türkiye’ de sigortalılığı olmadığından 4/1-(b) kapsamında gerçekleştirilecektir. Borçlanılan sürelere ilişkin prime esas kazançlar birinci borçlanma tahakkuku değiştirilmeksizin 4/1-(a) kapsamında olduğu sürelere, ikinci borçlanmada ise ikinci borçlanma tutarının tamamının ödendiği 6/4/2021 tarihinden geriye doğru olmak üzere 4/1-(b) kapsamında 7/4/2016-6/4/2021 tarihleri arasındaki ilgili aylara mal edilecektir.

Örnek 4: 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında ilk defa 29/2/2016 tarihinde işe başlayan sigortalı, 8/4/2018 tarihli yurt dışı borçlanma talep dilekçesiyle 6120 gün (17 yıl) sigortalılık süresini borçlanma talebinde bulunmuştur. Sigortalı SGK’ ya ibraz ettiği borçlanmaya esas belgede kayıtlı 1/1/1988-31/12/2015 tarihleri arasında Almanya’da geçen sigortalılık sürelerinden 1/1/1990-31/12/2004 tarihleri arasını 4/1-(a) kapsamında borçlanmış ve tahakkuk eden borçlanma tutarının tamamını 20/3/2019 tarihinde ödemiştir. Sigortalının borçlanılan süreleri ve bu sürelere ait prime esas kazançları 1/1/1990-31/12/2004 tarihleri arasındaki ilgili aylara mal edilecektir. İlgili 15/5/2021 tarihinde 1080 gün sigortalılık süresini borçlanma talebinde bulunmuştur. SGK’ ya ibraz edilen belgede Almanya’da 1/1/1988-31/12/2016 ve 1/1/2018-31/12/2020 tarihleri arasında sigortalılık süresi bulunmaktadır. Yeni borçlanma, ibraz edilen belgede kayıtlı son tarihten geriye doğru olmak üzere yapılacak ve 1/1/2018-31/12/2020 tarihleri arasındaki süreler 4/1-(b) kapsamında borçlandırılacaktır. Borçlanılan sürelere ait prime esas kazançlar birinci borçlanma tahakkuku değiştirilmeksizin 4/1-(a) kapsamında olduğu sürelere, ikinci borçlanma ise 1/1/2018-31/12/2020 tarihleri arasında 4/1-(b) kapsamında ilgili aylara mal edilecektir.

2019/16 sayılı Genelgenin değiştirilen “4.2. 1/8/2019 (Hariç) Tarihinden Önceki Borçlanmalar” maddesi hükümlerine göre işlemleri gerçekleştirilenler ve/veya aylık bağlanan sigortalılar hakkında yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Saygılarımızla…

TÜRMOB

(11.12.2019)Bir cevap yazın