2020 Yılında Asgari Ücretin Net Tutarı, İşverene Maliyeti

Değerli Üyemiz,

 

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesi gereğince, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 26.12.2018 tarih 2019/1 sayılı kararı ile 2020 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı aşağıdaki gibi belirlenmiş ve komisyon kararı 27.12.2019 tarih 30991 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

ASGARİ ÜCRET TUTARI

 

Dönemi

Günlük

Aylık

01.01.2020 – 31.12.2020

98,10 TL

2.943,00 TL

 

 

Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi gereğince Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen asgari ücret, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girmektedir.

 

Asgari ücretin net tutarı ve işverene maliyeti ile asgari geçim indirimine ilişkin bilgi amaçlı olarak hazırlanan hesaplamalar ve 2019/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı aşağıdadır.

 

Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

 

Saygılarımla,

 

Ali ŞAHİN

Başkan

 

 

 

 

 Leave a Reply