483 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 30/09/2017 tarih ve 30196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

483 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 30/09/2017 tarih ve 30196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda mezkur Tebliğ’de geçen “Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu”na ilişkin taslak doküman hazırlanmış ve mükelleflerimizin görüşüne sunulmuştur. Doküman hakkındaki görüş ve önerilerinizi 65.SUBE@gelirler.gov.tr e-Posta adresine iletmeniz önemle rica olunur.

Söz konusu pakete ulaşmak için 
http://efatura.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/OKC_Mali_Rapor_Kilavuzu_v1.pdfBir cevap yazın