7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla Yapılan Düzenlemeler

7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla Yapılan Düzenlemeler


            Değerli üyemiz,

 

19.07.2019 tarih 30836 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile;

-Gelir Vergisi Kanunu,

-Kurumlar Vergisi Kanunu,

-Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve diğer bazı Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.

 

Yapılan düzenlemeler doğrultusunda;

-Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden mükelleflerin, talep etmeleri hâlinde söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri gayrisafi hasılatlarının  %10’u bu faaliyetlerine ilişkin vergiye tabi kazanç olarak dikkate alınacak.

– Yurt dışı ve yurt içi varlıkları için 31.12.2019 tarihine kadar başvuruda bulunulması ve % 1 oranında vergi ödenmesi koşuluyla varlık barışı uygulamasından yararlanılacak.

-Elektrik motorlu taşıt araçları üretimini desteklemek amacıyla indirimli kurumlar vergisi oranı teşviki kapsamında hak kazanılan yatırıma katkı tutarını, ödenen özel tüketim vergisinin nakden ya da vergi borçlarına mahsuben ödenmesi suretiyle kullandırma konusunda Cumhurbaşkanı yetkili kılındı.

-Yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından çıkış başına alınan 15 TL. harç miktarı 50 TL’na çıkarıldı.

 

7186 sayılı Kanunla; yukarıda yer alan Kanunlarda yapılan değişiklikler ve düzenlemelere ilişkin açıklamalara ekte yer verilmiştir.

 

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

 

Saygılarımla,

 

Ali ŞAHİN

Başkan

 

 

   Bir cevap yazın