7194 sayılı Kanun ile Getirilen Yeni Vergiler ve Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler

7194 sayılı Kanun ile Getirilen Yeni Vergiler ve Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler

 

Değerli üyemiz,

 

07.12.2019 tarih 30791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi ve Değerli Konut Vergisi adı altında üç yeni vergi ihdas edilmiş;

-Gider Vergileri Kanunu,

-Gelir Vergisi Kanunu,

-Vergi Usul Kanunu,

-Emlak Vergisi Kanunu ve

-Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile diğer bazı Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.

 

7194 sayılı Kanunla getirilen yeni vergiler ve yukarıda yer alan Kanunlarda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalara ekte yer verilmiştir.

 

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

 

Saygılarımla,

 

Ali ŞAHİN

Başkan

 Bir cevap yazın