Bazı Bildirim ve Ödemeler İçin SON GÜN

Bazı Bildirim ve Ödemeler İçin SON GÜN

TEMMUZ / 2019

 BAZI BİLDİRİM VE ÖDEMELER İÇİN SON GÜN

 

   

SON GÜN

*

Haziran 2019 Dönemine Ait Aylık Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi

24.07.2019

*

Nisan-Mayıs-Haziran 2019 Dönemine Ait Üç Aylık Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi

24.07.2019

*

1-15 Temmuz 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

24.07.2019

   

 

*

Haziran 2019 Dönemine Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi (**)

25.07.2019

*

1-15 Temmuz 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

25.07.2019

   

 

*

Haziran 2019 Dönemine Ait Aylık Gelir/Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı ve Ödenmesi (*)

26.07.2019

*

Nisan-Mayıs-Haziran 2019 Dönemine Ait Üç Aylık Gelir/Kurumlar Stopajının Beyanı ve Ödenmesi (*)

26.07.2019

*

Haziran 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi (*)

26.07.2019

*

Nisan-Mayıs-Haziran 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi (*)

26.07.2019

*

Haziran 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi (*)

26.07.2019

   

 

*

Haziran 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve ödenmesi (**)

29.07.2019

   

 

*

Nisan 2019 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

31.07.2019

*

2018 Yılına İlişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

31.07.2019

*

2019 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi

31.07.2019

*

Haziran 2019 Dönemine Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesi İle Bildirilen Primlerin Ödenmesi

31.07.2019

*

Haziran 2019 Dönemine Ait 4/b Kapsamındaki Sigortalılara İlişkin Primlerin Ödenmesi

31.07.2019

*

Haziran 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

31.07.2019

*

Haziran 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) Verilmesi

31.07.2019

*

Haziran 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) Verilmesi

31.07.2019

*

Haziran 2019 Dönemine Ait Aylık Geri Kazanım Katılım Payının Ödenmesi

31.07.2019

*

Nisan-Mayıs-Haziran 2019 Dönemine Ait Üç Aylık Geri Kazanım Katılım Payının Ödenmesi

31.07.2019

(**) 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun.

(*) 29 Mart 2019 tarihli, 115 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri.

 

 

 

 

 

SON GÜNÜ MALİ TATİLE RASTLAYAN SÜRELER İLE SON GÜNÜ

MALİ TATİLİN SONA ERDİĞİ GÜNÜ İZLEYEN BEŞ GÜN İÇİNDE BİTEN SÜRELER

(YÜKÜMLÜLÜKLER İÇİN SON GÜN)

 

Yükümlülükler

 

Son Günü Mali Tatile Rastlayan  (2 – 20 Temmuz 2019) Süreler

Son Günü Mali Tatilin Sona Erdiği Günü İzleyen Beş gün İçinde Biten (21 – 25 Temmuz 2019) Süreler

* İşyeri Bildirgesinin Verilmesi (5510 Md: 11)

29.07.2019

25.07.2019

* Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Verilmesi (5510 Md: 8)

29.07.2019

25.07.2019

* Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi (SSİY Md:102)

25.07.2019

* Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinin Verilmesi (5510 Md: 9)

29.07.2019

25.07.2019

* İdari Para Cezasına İtiraz / Ödeme (5510 Md: 102)

29.07.2019

25.07.2019

* Resen Hesaplanan Prim Borcuna İtiraz  (SSİY Md:113)

29.07.2019

25.07.2019

* İşyeri Kayıt ve Belgelerinin İbrazı (SSİY Md:107)

29.07.2019

25.07.2019

* Prim Borçlarının Ertelenmesi Talebi (5510 Md: 91)

29.07.2019

25.07.2019

* Asgari İşçilik Uygulamasından Kaynaklanan Borcun Kabulünün Bildirimi (SSİY Md:112)

29.07.2019

25.07.2019

     
     Leave a Reply