“Defter Beyan Sistemi” web sitesi yayına açıldı!

Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, söz konusu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amacıyla geliştirilen, muhasebe ve vergi süreçlerinin dijital dönüşümüne büyük katkı sağlayacak “Defter Beyan Sistemi” web sitesi www.defterbeyan.gov.tr yayına açıldı… 

Artık vergisel işlemlerde Avukatlardan Doktorlara, Şöforlerden Berberlere, Tamircilerden Bakallara kadar herkes dijitalleşmeye başlayacak…

486 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

Ülkemize hayırlı olması dileğiyle…Bir cevap yazın