Dijital Dönüşümün Yeni Adresi

Turkcell E-Şirket

Ön Muhasebe, E-Fatura, E-Arşiv, E-Defter ürünlerini Turkcell E-Şirket platformundan kullanabilir, işinizi tek bir platformdan yönetebilirsiniz.

Turkcell Muhasebe

Bir işletmenin muhasebesine ait mali kayıtlara kaynak teşkil edecek verilerin yönetildiği ve UFRS destekli tek düzen hesap planı standartlarına uygun olarak geliştirilmiştir. Bünyesinde hesap yönetimi, cari hareket yönetimi, fatura / çek / senet yönetimi, stok yönetimi gibi modülleri içeren ve işletmeye ait özet ve detaylı ticari raporların sunulduğu, mevcut e-Dönüşüm uygulamaları ile tam entegre çalışan bulut tabanlı bir ön muhasebe uygulamasıdır.

Turkcell E-Arşiv Fatura

İşletmeler e – Fatura mükellefi olmayan müşterilerine elektronik ortamda fatura düzenleyip gönderebilmek ve bu faturaların ikinci nüshalarının elektronik ortamda saklanabilir. Güvenli bir sistemle hızlı bir şekilde faturalar görüntülenebilir, kesilen faturalara kolaylıkla ulaşabilir.

Kampanyalı fiyatlarımız için lütfen tıklayınız.

Turkcell E-Fatura

Kağıt fatura ile aynı hukiki niteliklere sahip, elektronik ortamda hazırlanan, fiziksel saklama alanı ihtiyacı, kaybolma ve arşivleme riski olmayan, geriye dönük fatura sorgulama ve bulma işlemlerinin kolayca yapılabildiği, operasyonel maliyetleri düşüren ve çevreyi koruyan bir üründür.

Turkcell E-Defter

Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan yevmiye defterlerinde ve büyük defterlerde yer alması gereken tüm bilgilerin elektronik ortamda yer almasını ve zaman damgası ile imzalayabilmenizi sağlayan sistemdir.Leave a Reply