Dünya Barış Günü

Hitlerin Polonya’yı işgal ettiği 1 Eylül 1939 tarihini 2. Dünya Savaşının başladığı güne gösterilen tepki anlamında Dünya Barış Günü olarak kutlamaktayız.

 

İkinci dünya savaşı tarihin en büyük trajedisi olarak, 40 -50 milyon kişinin ölümü, yüzbinlerce insanın sakat kalması ve ülkelerinden sürgün edilmesiyle işin garip tarafı dünyaya hükmetmek için yola çıkan, savaşı başlatanların hüsranıyla sonuçlanmıştır.

 

Şayet savaşları durdurabilmiş olsaydık, bugün dünyada açlık çeken hiçbir insan olmayacaktı. Kimse evsiz kalmayacak, tedavi olma imkanı bulamayan kimseden bahsedilmeyecekti. Hiçbir çocuk eğitim hakkından mahrum kalmayacaktı.

 

Fakat ne acıdır ki, aradan geçen 77 yıl geçmiş olmasına rağmen, bu trajediden gereken dersleri çıkaramamış bulunuyoruz. Bu 77 yıllık sürede, dünyanın hiçbir yerinde irili ufaklı savaşlar hiç eksik olmamıştır.

 

İçinde bulunduğumuz Ortadoğu, dünyada üretilen silahların % 75’ini satın alan bir bölgedir.

 

Silah alımlarına, özellikle gelişmekte olan ülkelerin bütçesinden çok büyük oranlarda paralar ayrılmaktadır.

 

Yaşadığımız bölgenin ekonomik kaynaklarına,  gerek silah harcamalarıyla, gerek savaşlar sonucu elde ettikleri hükümranlıklarıyla emperyalist ülkeler el koymaktadırlar. Geride ölüler, açlık, sefalet ve kan bırakarak kendi ülkelerindeki refah düzeylerini yükselterek sürdürmektedirler.

 

Son dönemlerde, yaşadığımız bölgede savaşların yoğunlaşmış olmasının ekonomik ve sosyal yaşamımıza çok büyük olumsuz etkileri olmuştur.  Son bir haftadır bu savaşın doğrudan müdahili olmamız, gelecek günlerde ülkemizde daha büyük sıkıntılar yaşamamıza yol açacaktır.

 

Savaş ortamlarında barışın önemi bir kez daha artmaktadır. Dünya tarihine baktığımızda, yüzbinlerce insanın canına mal olan savaşların sonunda kimsenin kimseyi yok edemediği ortadadır. En şahin olanların bile barış için bir araya gelip anlaşmalarının dışında başka bir yolun henüz icat edilmemiş olduğunu görüyoruz.

 

Emperyalizme karşı tüm halkların dayanışma içinde, eşitlik anlayışıyla, hoşgörü ve kardeşlik duygusu içinde olmasıyla savaşların durdurulabileceğine inanıyoruz.

 

Saygılarımla,

 

ASMMMO Başkanı

Ali ŞAHİNLeave a Reply