e-Arşiv Fatura Uygulamasına Dahil Olmayan Mükelleflerce 1/1/2020 Tarihinden İtibaren Düzenlenecek ve Tutarı 5.000 TL Ve 30.000 TL’yi Aşan Faturaların E-Arşiv Fatura Olarak GİB Portalinden Düzenlenmesine İlişkin GİB Duyurusu