e-Belge Uygulamasına Dahil Olacak Mükellefler – Uygulamaya Geçiş Süreleri

 

Değerli üyemiz,

 

Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu olan belgelerin, elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik açıklamaların yer aldığı 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 19.10.2019  tarih 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Tebliğ ile yapılan düzenlemeler doğrultusunda, e-Belge uygulamasına dahil olacak mükellefler  ve geçiş sürelerine ilişkin tablo ekte sunulmuştur.

 

Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

 

Saygılarımla,

 

Ali ŞAHİN

Başkan

 

 

 Bir cevap yazın