e-Fatura Sistemi

Kayıtlı Kullanıcı Olunmayan Tarihe e-Fatura Düzenlenmesi Hakkında Duyuru

Gelir İdaresi Başkanlığı, bazı mükelleflerin e-Fatura sistemine geçişinden önceki tarihe fatura düzenleyenler için duyuru yayınlayarak, “uygulama kapsamında e-Faturaların düzenlenmesinde fatura alıcısının uygulamaya kayıtlı olması ve uygulamaya dâhil olduğu döneme ait kesilmesi gerektiğini” belirtti.

Bu nedenle düzenlenen faturaların iletildiği alıcıların e-Faturayı kabul etmeyip Türk Ticaret Kanunundaki harici yollarla faturaya itiraz etmesi veya ticari faturaysa ret yanıtı vermesi gerektiğini belirtti.Bir cevap yazın