e-Fatura ve e-Defter Başvuruları Hakkında!

454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında; 1/1/2017 tarihine kadar eFatura ve eDefter uygulamalarına geçmesi gereken mükelleflerimizden, Tübitak Kamu Sertifikasyon Merkezine (KamuSM’ye) mali mühür başvurusu yapmış olmaları ile birlikte, mali mühür üretim ve teslim süreci Kamu SM tarafından henüz tamamlanamadığı için mali mührünü temin edemeyen mükelleflerimiz; eFatura ve e-Defter uygulamalarına yönelik Mali Mühür Kullanmadan Ön Başvuru seçeneği ile e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına Ön Başvuru yapabilecekler.

Başvurunun Yapılacağı Ekranlar,

· E-FATURA BAŞVURU EKRANI: https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/

· E-DEFTER BAŞVURU EKRANI: https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/

Bu suretle ön başvurularını yapan mükelleflerimizin e-Fatura uygulamasına ilişkin kullanıcı hesapları ile, mali mühürlerinin üretildiği bilgisinin KamuSM tarafından Başkanlığımıza bildirilmesini ve mükelleflerimiz tarafından da ön başvuruların mali mühür kullanılarak kesin başvuruya dönüştürülmesini müteakip Başkanlığımızca aktif hale getirilecektir.

Mali Mühür başvurusunu saat: 12:15’ten önce yapan mükelleflerimiz ön başvurularını aynı gün saat 13:30’dan itibaren, 12:15 ten sonra yapan mükelleflerimiz ise ön başvurularını izleyen gün saat 9:30 dan itibaren yapabileceklerdir.

Belirtilen açıklamalar gereği, mali mühür temininden önce yapılan ön başvuruların, mali mühürlerin temin edilmesinden sonra mükelleflerimizce, belirtilen elektronik başvuru ekranlarından mali mühür kullanılmak suretiyle KESİN BAŞVURU’ya dönüştürülmesi gerekmektedir.

İlgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.Bir cevap yazın