Havayolu Ulaşımı e-Bilet’lerinin Tevsik Edici Belge Olarak Kullanılması İle İlgili GİB Duyurusu

Gelir İdaresi Başkanlığı, yayınladığı duyuruda Havayolu şirketlerinin “elektronik ortamda teslim” ve “kağıt ortamında teslim” kullanım yöntemlerine göre alıcıların Havayolu ulaşımı e-Bilet’lerini gider, maliyet veya tevsik edici belge olarak kullanabilmesi esasları hakkında açıklamalarda bulundu.

Bu açıklamalara öne çıkan başlıklara göre;

  • Elektronik iletim yöntemine göre teslim edilen biletlerin kağıt çıktılarının e-Fatura kayıtlı kullanıcıları dışındaki muhatapları (kişi veya kurum) tarafından 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tevsik edici belge olarak kullanılabilmesi için hava yolu firmaları veya acenteleri tarafından ıslak imza veya kaşe/damga tatbik edilmesine gerek bulunmamaktadır.
  • Kağıt ortamda teslim edilen e-Biletlerin muhatabı tarafından 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tevsik edici belge olarak kullanılabilmesi için, kağıt çıktı üzerinde hava yolu firmaları tarafından kaşe/damga tatbik edilmesi, acenteler tarafından ise kaşe/damga tatbik edilmesi ve ıslak imza ile imzalanması gerekmektedir.
  • IATA kurallarına göre düzenlenen e-Ticket’lar tek başına 462 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne uygun e-Bilet olarak kabul edilemeyecektir.”

İlgili duyurunun tam metnine ulaşmak için tıklayınız.Bir cevap yazın