İhracat E-Fatura Uygulamasında GTB Test Portalinin Kullanımına İlişkin Duyuru Yayınlandı!

İhracatta e-Fatura uygulamasına ilişkin oluşturulan TEST ortamlarından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca tahsis edilen kısmının https://efaturatest.gtb.gov.tr linki üzerinden yapılmasına yönelik Özel Entegratörlerin dikkate alması gereken açıklamalar aşağıdaki gibidir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca Test portalinin özel entegratörler tarafından kullanılabilmesine ilişkin kullanıcı tanımlama işlemleri henüz devam ettiğinden, İhracat e-Faturaları için TEST yapmak isteyen özel entegratörler, en fazla 1(bir) ihracatçı müşterisinin kullanıcı adı ve şifre bilgisiyle TEST ortamında ihracat işlemine ilişkin e-Fatura düzenleyerek TEST işlemlerini yürütebileceklerdir.

Ancak herhangi bir ihracatçı müşterisi olmayan özel entegratörler ise Başkanlığımızca kendilerine efatura@gelirler.gov.tr mail adresinden mail yoluyla bildirilen TEST kullanıcı adı ve şifresiyle söz konusu TEST işlemlerini yapabileceklerdir. Aynı kullanıcı adı ve şifresi tüm özel entegratörler açısından tanımlı olduğundan, TEST süreçlerinde özel entegratörler birbirlerinin düzenlediği test faturalarını da görebileceklerdir

Diğer taraftan talep eden özel entegratörler için Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ayrı kullanıcı adı ve şifresi tanımlanması işlemleri 2 Ocak 2017 tarihinden itibaren yapılabilecektir. Bu tanımlama işleminin yapılabilmesi için ilgili özel entegratörler firmalarına ilişkin vergi kimlik numarası ile unvanlarının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile paylaşılabilmesini sağlamak bakımından efatura@gelirler.gov.tr mail adresine onaylarına(muvafakatlerine) ait mail atmaları gerekmektedir. Ayrıca özel entegratör firma için özel oluşturulacak kullanıcı adı ve şifre tanımlama işlemlerini müteakip özel entegratör firmaları ihracatçı müşterisine ait bilgiler yerine kendilerine ait kullanıcı adı ve şifre bilgileri ile TEST portalini kullanmaları gerekmektedir.

İlgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.Leave a Reply