İhracatta e-Fatura Uygulaması İle İlgili Gümrük İşlemleri Kılavuzu Güncellendi

İhracatta e-Fatura Uygulamaları kapsamında “Kabul Uygulama Yanıtı” içinde fiili ihraç tarihine yer verilmesi için gerekli değişiklikler yapılmış ve ihracat fatura tipinde dikkate alınan Ek Alanlar Tablosu , shematron kontrollerinin yeni halinin yayınlanması nedeniyle güncellenmiştir.

Kılavuzda Fatura Formatı ve Uygulama Yanıtı Formatı başlıklarında güncellemeler yapılmıştır.

  • Fatura Formatı’nda e-Fatura UBL TR 1.2 temel standardından farklı ihracat faturasında bulunması gereken alanlar güncellendi.
  • Uygulama Yanıtı Formatı Senaryo 1’de aşağıdaki gibi değişiklik yapılmıştır;

Senaryo 1: E-fatura GTB sistemine düştükten ve faturadaki kalemlerin GTB tarafından kontrolü gerçekleştikten sonra uygun görülürse Gümrük Çıkış Beyannamesine konu edilip malların yurt dışı çıkışının gerçekleşmesi ve Gümrük Çıkış Beyannamesinin kapatılması durumunda;

Eylem: GTB tarafından Kabul Uygulama Yanıtı dönülecektir.

Güncellenen Gümrük İşlemleri Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

GTB İhracat Ek Alanlar için tıklayınız.Leave a Reply