Kamu Gözetim Kurumu Başkanı Sn.Rıza ÇELEN’i makamında ziyaret ettik.

Kamu Gözetim Kurumu Başkanı Sn.Rıza ÇELEN’i makamında ziyaret ettik.

Teknolojide meydana gelen gelişmeler,mesleğimizi ,iş dünyası ve denetim uygulamalarını önemli derecede etkilediği. Gitgide daha fazla sayıda kuruluş, finansal raporlarını gerçek zamanlı ve bilgisayar ortamında tutmayı tercih ettiği. Gerçek zamanlı muhasebe çağında ise denetim sonucunda birçok hata ya da hilenin, gerçekleştikten uzun süre sonra ortaya çıkması, geri dönüşü zor sonuçlara neden olduğu. Bu durumu önlemek için kullanılabilecek en iyi yollardan birisinin, teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı sürekli denetim olduğu. Sürekli denetim, bağımsız denetçilere, belirlenen denetim konusunun temelini oluşturan olaylar, gerçekleştiği anda ya da kısa bir süre sonrasında, denetim raporlarını kullanarak yazılı güvence vermelerine olanak sağlayan bir yöntem olduğu ve bu uygulamaların meslek mensuplarımız tarafından başarıyla uygulandığı konusunda hemfikir olduk.

KGK Başkanımız Sn Rıza ÇELEN Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Taslağının kamuoyunun  görüşüne açıldığını ve meslek örgütümüzden de görüşlerimizi talep ettiklerini belirterek katkı sunmamızın kendilerini sevindireceğini ve bu katkılardan sonrada taslağı netleştirmeyi düşündüklerini tarafımıza ilettiler. Bu tür uygulamalarda meslek örgütlerinin görüşünün alınmasının uygulamanın başarıya ulaşması açısından önemli olduğu konusunda ki Başkanın hassasiyeti bizleri oldukça memnun etti. Başkanın çözüm odaklı yaklaşımı bizleri fazlasıyla memnun etti.Bir cevap yazın